Ἐπίλεκτα στελέχη τῆς Δύσεως στὴν …Οὐκρανία.

Ἐπίλεκτα στελέχη τῆς Δύσεως στὴν ...Οὐκρανία.Στὸν Οὐκρανικὸ στρατὸ ἐμφανὴς εἶναι ἡ παρουσία ἐπιλέκτων στελεχῶν τῶν εἰδικῶν δυνάμεων τῆς Δύσεως οἱ ὁποῖοι παρουσιάζονται ὡς «…«ἐθελοντές»….»..

Στὴν φωτοργραφία Βρετανὸς (προφανῶς sas ἢ sbs) «…«ἐθελοντής»….» τοῦ τάγματος τοῦ Ῥοστόβ….

Ὑπάρχει καὶ alacart χρησιμοποίηση συμβόλων….
Στὴν συγκεκριμένη περίπτωση ὁ μαῦρος ἥλιος….
…Τὰ ὁποῖα σύμβολα ὑποδηλώνουν τὴν ‘«εθνικοσοσιαλιστική» ἰδεολογία τῆς ὁμάδος αὐτῆς……

Δρακᾶτος Ὄθων

 

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply