Ἀργεντινὴ, πρὶν δύο μόλις ἡμέρες.

Ἀργεντινὴ, πρὶν δύο μόλις ἡμέρες.Ἀργεντινὴ, πρὶν δύο μόλις ἡμέρες.

Ἀφύπνιση.

Ὁ λαὸς ἀφυπνίζεται, ἡ δόλια κουρτῖνα τῆς συφοριαμένης ἐξαπάτησης πέφτει καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀναρτηθῆ ξανὰ.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply