Συλημένος ὁ τάφος τῆς Ἀμφιπόλεως; Τὶ περίεργον!!!

Συλημένος ὁ τάφος τῆς Ἀμφιπόλεως; Τὶ περίεργον!!!Δὲν τὸ περιμέναμε λέεεεεμεεεεεεεεεεε……….
Ἕνα τάφος ποὺ εὐρέθη πρὸ πενήντα ἐτῶν, ἀλλὰ τὸν ὁποῖον, καθὼς κι ΟΛΑ τὰ ἀρχαῖα μας, ἐπεσκέφθησαν ΗΔΗ ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ κατακτητές, ἀπὸ …ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ξαφνικὰ γίνεται ἀντικείμενον …προσοχῆς καὶ ἐρεύνης. Καὶ ἐπίσης, ὅλως …«περιέργως» ἀνευρέθησαν καὶ τὰ ἀπαραίτητα κονδύλια, πρὸ κειμένου νὰ ἐξακολουθήσουν οἱ ἀνασκαφές…
Καὶ φυσικὰ ἀκόμη πιὸ …περιέργως μᾶς ἀναφέρουν καὶ πιθανότητα …συλήσεως τοῦ τάφου, ἀπὸ τοὺς ῥωμαϊκοὺς ἀκόμη χρόνους…
Κι ὅλα αὐτὰ …πρὶν μποῦν!!!
Μά πόσο πιό …προφῆτες θά μποροῦσαν νά εἶναι πιά;
Αὐτοὶ ξεπέρασαν καὶ τὸν …Νοστράδαμο βρέέέεεεεεεεεεεεεε………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Πότε μάθαμε γιά τόν θησαυρό τῆς Ἀμφιπόλεως;

Ἐπὶ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ Καραμανλῆ …χάσαμε τὴν Ἀμφίπολιν!!!

Βρέθηκε ὁ τάφος τῆς οἰκογενείας τοῦ Ἀλεξάνδρου;

«…Ἀναφορὲς περὶ πιθανῆς συλήσεως τοῦ μνημείου, ἀπὸ προηγουμένους ἐρευνητές, δὲν ἔχουμε.
Ἔχουμε ὅμως ὑποθέσεις τῶν σημερινῶν ἀρχαιολόγων…
Κι ἐπίσης αὐτὸ ποὺ ἔχουμε εἶναι δύο σπασμένες Σφῖγγες, μία εἴσοδος ποὺ ἔχει καλυφθῆ πιθανότατα ἀπὸ …Ἀλβανὸ ἐργολάβο κι ἕνα ἀντωνάκιον ποὺ χαίρεται, ἐν μέσῳ …ΕΝΦΙΑ!!!
(Δίχως ὅλα αὐτὰ νὰ σημαίνουν πὼς δὲν ἦταν τὸ μνημεῖον καταλλήλως προφυλαγμένο, ἰδίως ἀπὸ κάτι ἁρπακτικὰ τοῦ σημερινοῦ εἴδους… Γνώριζαν, καθὼς φαίνεται, ἀπὸ τότε πὼς ἡ ἀλητεία εἶναι …αἰώνιος!!!)

Πιστεύω πὼς ἤδη πλιατσικολόγησαν ἀρκούντως στὸ μνημεῖον καὶ τώρα θὰ μᾶς ἐμφανίσουν κάτι ποὺ θὰ μᾶς …ἱκανοποιήσῃ ἀρκετά, πρὸ κειμένου νὰ αἰσθανόμεθα …ἐθνικὰ ὑπερήφανοι. Ἀκόμη καὶ τὸν …Ἀλέξανδρο ἀνασταίνουν αὐτοί, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἀφήσουν κάποιο μνημεῖον ἐδῶ ἤ κάποιο περιουσιακὸ στοιχεῖον…»

Χάλια τὸ σκηνικὸ ποὺ ἔστησαν στὴν Ἀμφίπολιν γιὰ νὰ …φωτογραφηθοῦν!!!

Αὐτὰ λοιπὸν ἔγραφα πρὸ ἡμερῶν…
Κι ἐπίσης ἔγραφα πὼς ναί, τὸν ἔχουν ἤδη …ξεφορτώσει ἀπὸ τὰ ὅποια σοβαρὰ εὑρήματα, πρὸ κειμένου νὰ μείνουμε ἐμεῖς μὲ τὴν …ἱστορία μας!!! (Δὲν εἶναι κακὸ κάτι τέτοιο, ἐὰν πράγματι ὅμως θὰ μπορούσαμε νὰ τὴν ἐκτιμήσουμε καὶ νὰ τὴν τιμήσουμε ἀναλόγως!!!)
Καὶ φυσικὰ τὰ ὅσα ὑπῆρχαν ἐντὸς τοῦ τάφου κάπου …σταθμεύουν σήμερα… Ὄχι ὅμως ἐδῶ!!!
Γιατί;

Σιγὰ μὴν μᾶς ἀπαντήσουν.
Περίμεναν τόσες δεκαετίες γιὰ νὰ …ἀνακαλύψουν τὴν Ἀμφίπολιν.
Δῆλα δὴ εἶχαν ΟΛΟΝ τὸν ἀπαραίτητον χρόνο γιὰ νὰ μαγειρέψουν τὰ πάντα…
Καί τώρα ἀποροῦμε; Γιατί;

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Οἱ δημοσιογράφοι γιατί ΔΕΝ ἐπιτρέπεται νά πλησιάσουν;

Υ.Γ.2. Γιατί ὑπάρχουν δημοσιεύσεις ΕΠΙΣΗΜΕΣ σέ ἀρχαιολογικά περιοδικά, ἀναφορικῶς μέ τόν τάφο; Ποιός μᾶς ἐπεξεργάζεται κονονικότατα; Συλημένος ὁ τάφος τῆς Ἀμφιπόλεως; Τὶ περίεργον!!!2

Investigation of a monumental Macedonian tumulus by three-dimensional seismic tomography

Υ.Γ.3. Τί ἔψαχναν ἐκεῖ οἱ Γερμανοί στήν Κατοχή;

φωτογραφία

 

(Visited 80 times, 1 visits today)
Leave a Reply