Ὅλοι οἱ «Ἄνθρωποι τοῦ Νόμου».

Τὸ πραγματικὸ καταφύγιο τῶν ἐγκληματιῶν: ὅλοι οἱ «ἄνθρωποι» τοῦ «νόμου»…
Ἐδῶ, σ’ ἐκείνους θὰ πέσει ὁ πέλεκυς τῆς αὐστηροτέρας Κρίσεως, ἐδῶ ἡ πλέον ἀμείλικτη Νέμεσις.

Καὶ εἶπε ὁ Ὄσιρις…
«Στὴν Δίκη ἔχει ἐπιτραπεῖ νὰ μένῃ ἐδῶ, στὸν Νέρτερο Κόσμο…

Ὅσο γιὰ τὸν τόπο αὐτόν, ποὺ βρίσκομαι, βρίθει ἀπὸ ἀγγελιοφόρους τρομακτικοὺς στὴν ὄψη ποὺ δὲν φοβοῦνται κανένα θεὸ ἢ θεά. Δὲν ἔχω παρὰ νὰ τοὺς στείλω καὶ θὰ μοῦ φέρουν τὶς καρδιὲς ὅλων ὅσων πράττουν ἀνόσια καὶ θὰ εἶναι ἐδῶ μαζὶ μου.»

OI «AΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ»

Ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος: Εἶναι οἱ «νόμοι» καὶ οἱ τσάτσοι «judges», ποὺ ἀποτελοῦν τὸν πραγματικὸ σκελετὸ στηρίξεως ὅλου ἐκείνου τοῦ ἐκτρώματος.
Oἱ πολιτικάντηδες εἶναι ἀπλοὶ ἄσχετοι ποὺ βάζουν μιὰ ὑπογραφὴ στὰ ἤδη ἔτοιμα χαρτιά. Καὶ οἱ τραπεζίτες δὲν ἀντιδροῦν ἀφοῦ τοὺς ἔχουν δώσει τὸ λουκούμι τους καὶ τέρμα. Τὸ πραγματικὸ κύκλωμα τῆς σκιώδους παραεξουσίας εἶναι ἀλλοῦ. Μεγάλα τμήματα «συμβουλευτικὰ» ποὺ ἐτοιμάζουν νόμους πρὸς ψήφισμα, μεγάλες νομικὲς φίρμες ποὺ ἐτοιμάζουν συμβόλαια τεραστίας σημασίας μεταξὺ μεγάλων ὁμίλων, ὑψηλόβαθμα στελέχη σὲ εἰσαγγελίες, ἀνώτατα δικαστήρια, ὑψηλόβαθμοι «ἀκαδημαϊκοί» νομικῶν κτλ.
Ἐκεῖ βρίσκονται….

Δὲν εἶναι ἀπλὸ λόμπι.
Εἶναι σκιῶδες κύκλωμα, μὲ εἰδικὸ δίκτυο καὶ δομή, ποὺ στὸ ἐξωτερικὸ του περίβλημα ἔχει διάφορες ὀργανώσεις, π.χ. ἐλευθεροτεκτονικές (ἀλλὰ δὲν ταυτίζονται), κατόπιν ἐσωτερικὲς ὀργανώσεις ἄλλου τύπου καὶ συναντήσεις. Ὅλοι ἐκεῖνοι γνωρίζονται μεταξὺ τους καὶ προκαλοῦν ἀθέατοι πολλὰ κακά, ἐνῶ κρύβονται πίσω ἀπὸ τίτλους καὶ ταμπέλες καὶ ψευτονομικὴ ὀρολογία.

Εἶναι «οἰ ἀνθρωποι τοῦ νόμου».
Ἀπὸ ἐκεῖ ἐξαπολύεται ἡ ἐπίθεση κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος…

Φρούριον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply