Κακὸ πρᾶγμα ἡ σβάστικα…

Γιὰ τοὺς ἄλλους… Ὄχι γιὰ αὐτοὺς ποὺ τὴν ἀπαγορεύουν φυσικά…Κακὸ πρᾶγμα ἡ σβάστικα...

Καὶ μεταξύ μας…
Αὐτὰ τὰ σύμβολα, γιὰ ὅσους κατέχουν πέντε ἀράδες γράμματα, εἶναι ἱερά…
Εἶναι πανάρχαια καὶ σημαντικότατα…
Εἶναι …κλειδιά!!!

Γαμμάδιον ἤ τετραγάμμα.

Ποιά ναζιστικά (κι ὄχι μόνον) σύμβολα;

Ἡ σβάστικα: ἕνα παρεξηγημένον σύμβολον!

Ὅταν ὁ Φωτοφόρος Ἀπόλλωνας – Ἡλίου ἔγινε τὸ «Ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας».

Ὅταν ἡ «σβάστικα» προβαλόταν ὑπερήφανα.

Τότε ποὺ οἱ ναζὶ (κι ὄχι μόνον) συκοφαντοῦσαν τὸν Ἑλληνικὸ πολιτισμό.

Ἀλλὰ κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Εἶναι μεγάλη ἡ …πετριὰ αὐτῶν ποὺ θέλουν νὰ καπηλευθοῦν τὴν γνώσιν ἀλλὰ νὰ τὴν ἀπαγορεύσουν ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους, ποὺ δὲν εἶναι …δικοί τους!!! Μεγάλη…
Τόσο μεγάλη ποὺ κοντεύει νὰ καταντήσῃ μάστιγα…

Ἀλήθεια, γιατί τόσος πόνος καί κόψιμο γιά τά ἱερά σύμβολα τῆς ἀνθρωπότητος, πού εἶναι ἐξαπλωμένα σέ ὅλον τόν πλανήτη, ἀλλά πού ἀπαγορεύονται νά χρησιμοποιοῦνται;  Τί θέλουν νά κρύψουν;
Καί γιατί τό κάνουν τόσο …θρασύτατα

Δὲν ξέρω…
Ἀπορίες ἐκφράζω…
Ἐσεῖς; Ξέρετε;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 100 times, 1 visits today)
Leave a Reply