Ὁ Ὀκτώβριος μὲ τὴν …ἐσωτερικὴ γοητεία του!!!

Ὁ Ὀκτώβριος μὲ τὴν ...ἐσωτερικὴ γοητεία του!!!Ὀκτώβριος μῆνας μὲ μιὰ ἐσωτερικὴ γοητεία, ποὺ μᾶς ἐμπνέει νὰ στραφοῦμε πρὸς τὰ μέσα καὶ να ἀκολουθήσουμε τὰ φλογισμένα κοπάδια τῶν ἐπιθυμιῶν μας.
Τὰ σύννεφα καὶ ὁ ἄνεμος μιλοῦν στὴν καρδιὰ καὶ ἡ κάθε ἀστραπὴ μᾶς καλεῖ νὰ ἀφυπνιστοῦμε.
Αὐτὸν τὸν μῆνα ἂς ἀκολουθήσουμε τὸν ἅγιο ποταμὸ τῆς δικῆς μας αὐθεντικότητος κι ἂς βγάλουμε στὸ φῶς ὅλα τὰ ὡραῖα σχέδια ποὺ τόσον καιρὸ ὠρίμαζαν στὴν σκιά.

Ἐναν ὑπέροχο μῆνα σᾶς εὔχομαι ἀγαπημένοι μου φίλοι, μὲ ὑγεία, ἀγάπη, χαρὰ καὶ ἐνθουσιασμό!!!!!!

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 6 times, 1 visits today)
Leave a Reply