Καὶ σὲ λίγο θὰ βλέπουμε αὐτοὺς ποὺ «στηρίζουν» τὴν κυβέρνησιν, νὰ …ἀλλάζουν τρέχοντας κόμμα!

Καὶ σὲ λίγο θὰ βλέπουμε αὐτοὺς ποὺ «στηρίζουν» τὴν κυβέρνησιν, νὰ ...ἀλλάζουν τρέχοντας κόμμα!Νὰ δεῖτε ποὺ ὅλα αὐτὰ τὰ σταυλισμένα, που θὰ σπεύσουν προσωρινὰ νὰ στηρίξουν τὴν κυβέρνηση, ποὺ καταρρέει, πῶς θὰ τρέχουν καὶ θὰ πηδοῦν σὲ λίγους μῆνες, σὰν τὰ ποντίκια ἀπὸ τὸ καράβι ποὺ βουλιάζει καὶ θὰ γλύφουν κατουρημένες ποδιές, γιὰ νὰ τοὺς μαζέψουν σὲ ἄλλα κόμματα…
Καὶ μάλιστα θὰ κάνουν καὶ …«ἀντιμνημονιακό» ἀγῶνα!!!!

Θὰ γίνουν δηλαδὴ ἐπαναστάτες τοῦ γλυκοῦ νεροῦ, προκειμένου νὰ διασώσουν τὴν πολιτική τους ὑποστάση καὶ κυρίως τὴν …τσέπη τους!!!.

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply