Τὸ ἀσυμβίβαστον καὶ … παράδοξον «φαινόμενον Βορίδης». (ἀνανέωσις)

Τὸ ἀσυμβίβαστον καὶ ... παράδοξον «φαινόμενον Βορίδης».Δὲν γνωρίζω ἂν συμβαίνουν ἀλλοῦ τέτοια παράδοξα.

Ὁ κύριος Βορίδης εἶναι μέλος τῆς κυβέρνησης ἀλλὰ καὶ δικηγόρος.
Οἱ ὑπεύθυνοι τῆς energa-hellas power, οἱ ὁποῖοι λήστεψαν ἐκατοντάδες ἐκατομμύρια ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες φορολογουμένους, «τυγχάνει» να εἶναι πελάτες τοῦ κυρίου Βορίδη.
Ὅταν λοιπὸν ὁ κ. Βορίδης, τοὺς ὑπερασπίζεται στὸ δικαστήριο, στὸ ὁποῖο εἶναι ἐνάγων ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση κατὰ τῶν πελατῶν τοῦ ὑπουργοῦ ὑγείας, τί  ἀκριβῶς συμβαίνει;
Ἀλλάζει ἠθική καί λογική ὁ συνήγορος, ὥστε νά μπορέσῃ νά ὑπερασπιστῇ τούς ληστές;

Οἱ ληστὲς αὐτοί, ἔχουν κλέψει χρήματα τῶν ψηφοφόρων τοῦ κυρίου Βορίδη.
Ὁ ὑπουργος ποιούς ὑπηρετεῖ πραγματικά στήν ζωή του;
Πῶς μπορεῖ καί ἀλλάζει ἡ ἠθική ἀπό τήν μιά ἡμέρα στήν ἄλλη καί ὁ ὑπουργός Βορίδης, ἀντί νά ὑπερασπίζεται τά δίκαια τῶν Ἑλλήνων, νά ὑπερασπίζεται τά δίκαια τῶν ληστῶν;Τὸ ἀσυμβίβαστον καὶ ... παράδοξον «φαινόμενον Βορίδης»..2

Τώρα θὰ βάλω TV καὶ θὰ δῶ τὴν εὔθικτη κυβέρνηση, νὰ σφυροκοπᾷ τὸν Δραγασάκη ὡς συκοφάντη.
Τέτοια παράνοια καὶ ὑποκρισία, δὲν ξέρω πόσο ἄκομα θὰ ἀντέξη αὐτὴ ἡ χώρα.

Συνεκτικὸς Ἱστός

Ἡ πρώτη φωτογραφία, ἀπὸ ἐδῶ, εἶναι ἀποτέλεσμα photoshop.

Δὲν πειράζει… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς τὸ θέμα μας εἶναι ἡ στάσις, τὸ ἀνύπαρκτον ἦθος καὶ ἡ ἀσυνέπεια Βορίδου κι ὄχι τὸ ἐὰν κατὰ βάθος εἶναι λίγο …«ἐθνικιστής». Ὁ Βορίδης εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶναι, οὔτως ἤ ἄλλως. Δῆλα δὴ ἕνας γυμνοσάλιαγκας ποὺ σπεύδει πάντα νὰ χωθῇ ἐκεῖ ποὺ θὰ βολευθῆ καλλίτερα.Τὸ ἀσυμβίβαστον καὶ ... παράδοξον «φαινόμενον Βορίδης».3

Ἡ διαπίστωσις (ἔλεγχος τῆς φωτογραφίας) ἔγινε ἀπὸ τὸν Γιῶργο Γιαλτουρίδη, τὸν ὁποῖον κι εὐχαριστῶ  ἰδιαιτέρως.

Φιλονόη
καὶ φωτογραφία

(Visited 209 times, 1 visits today)
Leave a Reply