Φρικώδη ἐγκλήματα, δεῖγμα ἀπληστίας καὶ μισανθρωπισμοῦ.

Ἡ αὐτοκρατορία τῶν ΗΠΑ καὶ συνακόλουθη κουλτούρα ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ αὐτὴν, περνᾶ παρὰ φύσιν ἀπ᾽ εὐθείας μὲ ἀερογέφυρα ἀπὸ τὴν ἀνάπτυξη στὴν παρακμὴ, δίχως νὰ περάση φυσιολογικὰ ἀπὸ τὸ ἐνδιάμεσο καὶ σημαντικότερο στάδιο τοῦ πολιτισμοῦ ποὺ εἶναι ἡ περίοδος τῆς ἀκμῆς. Φρικώδη ἐγκλήματα, δεῖγμα ἀπληστίας καὶ μισανθρωπισμοῦ.
Γιὰ τοὺς ἀμερικανοὺς βαρβάρους τὶποτα δὲν ἔχει σημασία παρὰ μόνον ἠ λεηλασία τοῦ πλούτου τῶν ἄλλων, money.. money..
Ἡ ἀναρτημένη φωτογραφία μὲ τὰ φρικώδη ἐγκλήματα εἶναι τὸ πλέον εὔγλωτο μνημεῖο ἀπληστίας, ἔκπτωσης καὶ ἀποβαρβάρωσης τοῦ ἀνθρώπου.

Ῥαφαηλίδης Ἀλέξιος

(Visited 66 times, 1 visits today)
Leave a Reply