Τότε ΔΕΝ ἐπικύρωνε ἀλλὰ ΚΑΤΑΡΓΟΥΣΕ τὴν 4η Αὐγούστου…

Τότε ΔΕΝ ἐπικύρωνε ἀλλὰ ΚΑΤΑΡΓΟΥΣΕ τὴν 4η Αὐγούστου...«Ὅταν ἦλθε ἡ 28η, δὲν μπόρεσε νὰ ἰδῇ   ὅτι ΤΟΤΕ ΜΟΝΟΝ, καὶ ὄχι στὶς ἐορτὲς τοῦ Σταδίου, ὁλόκληρος ὁ λαὸς ἤταν ΜΑΖΙ ΤΟΥ, μαζὶ μὲ τὴν ἀπάντηση ποὺ ἔδωσε στὸν Grazzi τὴν αὐγή.
Δὲν μπόρεσε νὰ καταλάβῃ ὅτι ἡ ἡμέρα ἐκείνη δὲν ἐπικύρωνε ἀλλὰ καταργοῦσε τὴν 4η Αὐγούστου».

Γεώργιος Σεφέρης, γιὰ τὸν Ἰωάννη Μεταξᾶ, ἕνα χρόνο μετὰ τὴν κήρυξιν τοῦ πολέμου

φωτογραφία

(Visited 30 times, 1 visits today)
One thought on “Τότε ΔΕΝ ἐπικύρωνε ἀλλὰ ΚΑΤΑΡΓΟΥΣΕ τὴν 4η Αὐγούστου…

  1. Τὸ παρὸν ἀναδημοσιεύθηκε στὸ Aussiedlerbetreuung und Behinderten – Fragen καὶ σχολίασε:
    ‘Wenn der 28. kam, können wir nicht die dann idῇ konnte nur, und nicht auf das Fest der Stadion waren alle Menschen mit ihm, zusammen mit der Antwort auf Grazzi Dämmerung vorgesehen.

    Konnte nicht katalavῃ dass diese Tage sind nicht gebilligt, sondern Abschaffung der 4. August. ‘ Glück, Auf, meine Heimat!

Leave a Reply