Τὴν τρέλλα θέλω ἐγώ…

Τὴν τρέλλα θέλω ἐγώ...«Ἡ «φρονημάδα» εἶναι τῶν πολλῶν, αὐτὴ μᾶς ἔφαγε καὶ μᾶς τρώει…
Τὴν «τρέλλα» θέλω ἐγώ, αὐτὴ μὲ καθαρίζει ἀπὸ τὰ τρισβαριὰ καὶ βρώμικα κατακαθίσματα ποὺ  ἀφίνει μέσα μου περνώντας ἡ σημερινή, ἡ ταπεινωμένη ἑλληνικὴ ζωὴ καὶ μὲ φαρμακώνει.
Ἡ τρέλλα ἔχει μάτια καὶ βλέπει.
Ἡ «φρονιμάδα» εἶναι τύφλα. Τρελλοὶ ἤσαν οἱ προφῆτες καὶ γνωστικὰ τὰ ξεπεσμένα πλήθη.

Τὸν Ἀσυμβίβαστο ζητῶ καὶ τὸν Σκληρό, γυρεύω τὸν Τρελλό, τὸν Σιδερένιο, τὸν Ἀλύγιστο.
Αὐτοῦ τὰ μάτια καὶ τὰ λόγια καὶ τὴν κινήση καὶ τὴν σιωπῇὴ ἀκολουθῶ.
Σ’ αὐτοῦ τὸν ῥυθμὸ τὴν ζωή μου τονίζω».

Ἴων Δραγούμης

(Visited 36 times, 1 visits today)
Leave a Reply