Ἡ Δημοσιογραφία.

Ἡ Δημοσιογραφία.ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Ἔνα κοινωνικὸ λειτούργημα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποτελῇ τὸν φόβο καὶ τὸν τρόμο γιὰ τὴν ἑκάστοτε μορφὴ ἐξουσίας.
Στὴν Ἑλλάδα ἀποτελεῖ τὸν «ἐκτελεστικὸ βραχίονα» αὐτῶν.

Τὸ «παρήγορο» εἶναι ὅτι ὅλοι οἱ ποταμίσιοι καὶ συριζαίοι ἀρθρογράφοι δηλώνουν «ἀηδιασμένοι» ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου.
Τὸ ὅτι συνάδουν μὲ τοὺς «συναδέλφους τους» τῆς πασοκονουδούλας καὶ δεν δέχονται νὰ ἐρευνηθῇ ἀπὸ τὴν βουλὴ ἡ κατηγορία Κασιδιάρη γιὰ χειραγωγημένη Δικαιοσύνη ἢ, αὐτὴ τῶν ΑΝΕΛ, γιὰ χρηματισμοὺς βουλευτῶν ἐν ὅψει ἐκλογῆς Π.τ.Δ, εἶναι ἄλλο θέμα ποὺ ἀφορᾶ σὲ ἐξωγήινους.

Ἐπίλογος
Ἐντεταλμένες καὶ δουλοπρεπεῖς «διανοούμενες πόρνες» σὲ δελτία «εἰδήσεων», ἐφημερίδες καὶ τὸ διαδίκτυο, ξερνοῦν καθημερινὰ μέσα ἀπὸ κακοστημένες σοβαροφανεῖς παραστάσεις, τὴν ἀκατάσχετη προπαγάνδα τῶν πολιτικῶν καὶ τῶν ἐπιχειρηματικῶν ἀφεντικῶν τους.

Νίκος Γεωργιόπουλος

(Visited 34 times, 1 visits today)
Leave a Reply