Οἱ «δυσκολίες» πού πρέπει νά ἀντιμετωπίσουμε, συμπεριλαμβάνουν καί τήν …γενοκτονία μας;

Οἱ «δυσκολίες» πού πρέπει νά ἀντιμετωπίσουμε, συμπεριλαμβάνουν καί τήν ...γενοκτονία μας;Ἂν εἴδατε τὸ προεκλογικὸ σποτάκι μὲ τὸν …«πρῴην» νὰ μιλᾷ μὲ παιδιά, καὶ μάλιστα νὰ τοὺς λέῃ πὼς «ἂν θὲς νὰ φτιάξῃς κάτι σωστό, πρέπει να περάσῃς μέσα ἀπὸ δυσκολίες»…


Ἄς μᾶς πῇ λοιπὸν ἄν μέσα στὶς «δυσκολίες» συμπεριλαμβάνει καὶ

 • τὴν ΟΡΦΑΝΙΑ ΤΩΝ παιδιῶν, τῶν 7000 οἰκογενειῶν, ποὺ δολοφόνησε μὲ τὴν ἀνάλγητη καὶ ἐθνοκτόνα πολιτική του, καὶ ἂς μᾶς ἀπαντήσῃ
 • τί σχέση ἔχει ὁ παιδοκτόνος μέ τά παιδιά;
 • Τί σχέση ἔχει αὐτός, ποὺ ἔδιωξε ἀπὸ τὴν πατρίδα 150 χιλιάδες νέους,
 • ποὺ ἄφησε χιλιάδες ὀρφανά,
 • ποὺ ἀφάνισε μιὰν ὁλόκληρη πόλη, μειώνοντας τὸν πληθυσμὸ κατὰ 22 χιλιάδες Ἕλληνες,
 • ποὺ φορολογεῖ τὰ παιδιὰ ὡς ….τεκμήρια, μὲ κίνητρο δικό του τὴν ὑπογεννητικότητα,
 • ποὺ ἄφησε ἀνέργους τὸ 60% τῶν νέων,
 • ποὺ αὔξησε τὴν βρεφικὴ θνησιμότητα, λὲς καὶ εἴμαστε στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰῶνος,
 • ποὺ ἄφησε τὰ Πανεπιστήμια χωρὶς δασκάλους καὶ προσωπικὸ καὶ
 • ἔκλεισε χιλιάδες σχολεῖα καὶ
 • ἄφησε χιλιάδες ὀρφανὰ πίσω του;

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

(Visited 93 times, 1 visits today)
Leave a Reply