Τοῦ Ἕλληνος ἡ ψυχὴ μόνον ἐλεύθερη μπορεῖ νὰ ζῇ…

«Οἱ ὁρίζοντες ἀτελείωτοι, ὡς πέρα ἀληθινοί.
Κι ὅλα γεννοῦν ἐλπίδες, κι ὅλα φωνάζουν:
Τοῦ Ἕλληνα ἡ ψυχὴ μόνο ἐλεύθερη μπορεὶ νὰ ζῇ!»

Νίκη Παπαδούλη

Καλημέρα Φίλες καὶ Φίλοι!!

Γιάννης Σαρλῆς

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply