Πατριώτης ἡγέτης εἶναι αὐτὸς ποὺ τολμᾶ νὰ πῇ τὴν ἀλήθεια!

Πατριώτης ἡγέτης εἶναι αὐτὸς ποὺ τολμᾶ νὰ πῇ τὴν ἀλήθεια!Δέστε τὶ λένε οἱ πίνακες κι ἀφῆστε τὶς φαμφάρες!

Τὸ 2009 τὰ ἔσοδα τοῦ κράτους ἤταν γύρω στὰ 90 δισ. εὑρῶ καὶ τὰ ἔξοδα 115 δισ.
Ἔλλειμα 25 δισ. τὸν χρόνο ποὺ ἐκαλύπτετο ἀπὸ δανεισμό.

Τὸ 2014 τὰ ἔσοδα τοῦ κράτους ἤταν 55 δισ. καὶ τὰ ἔξοδα 54, πλεόνασμα ἔνα δισ.

Ποῦ πηγαίνουν ὅμως τὰ ἔσοδα;

Συνταξιοῦχοι:
Μέχρι τὸ καλοκαίρι τοῦ 2014 οἱ συνταξιούχοι ἤσαν 2.714.000.
Στην Ἀθῆνα κάθε δεύτερος εἶναι συνταξιοῦχος. Τὸ κόστος τῶν συνταξιούχων εἶναι 27,5 δισ.
Ἀπὸ αὐτὰ τὰ δύο τρίτα εἶναι συνταξιοῦχοι κάτω τῶν 65.
Σήμερα ποὺ μιλᾶμε οἱ συνταξιοῦχοι εἶναι 2.850.000 καὶ 200.000 περιμένουν γιὰ ἔγκριση, τὸ πλεῖστον τῶν ὁποίων εἶναι κάτω τῶν 65. Τὸ κόστος γιὰ 3.000.000 συνταξιούχους θὰ ἐκτοξευθῆ  στὰ 35 δισ. ἂν οἱ συντάξεις παραμείνουν στὸ σημερινὸ ἐπίπεδο.

Δημόσιοι ὑπάλληλοι:
800.000 ὑπάλληλοι τοῦ δημοσίου ἀπορροφοῦν 18 δισ.

Τώρα ἐὰν προσθέσουμε τὸ κόστος τῶν συνταξούχων καὶ τῶν ὑπαλλήλων φτάνουμε στὰ 45 δισ. ἀπορρόφηση τῶν ἐσόδων μὲ προοπτικὴ νὰ ἀνεβῇ στὰ 53 δισ. στὸ τέλος τῆς χρονιᾶς.
Ἂν προσθέσουμε καὶ 1.500.000 ἀνέργους, που πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔχουν ἐπιδόματα ἀνεργίας, τότε δὲν ὑπάρχει καμμιὰ κάλυψις. Φτάνουμε σὲ μιὰ δραματικὴ κατάσταση ὅπου 5.000.000 ἄνθρωποι θὰ πρέπη νὰ τροφοδοτοῦνται, ἀμέσως ἢ ἐμμέσως, ἀπὸ τὸ κράτος.

Τὰ ἔξοδα τοῦ κράτους ὅμως δὲν εἶναι μόνον μισθοὶ καὶ συντάξεις.
Παιδεία, ὑγεία, στρατός, κλπ ἀπαιτοῦν κονδύλια.
Ἀπό ποῦ;
Ἁπλῶς ὄσο καὶ νὰ φωνάζουν στὶς πλατεῖες δὲν θὰ ὑπάρχουν λεφτὰ γιὰ μισθοὺς καὶ συντάξεις.

Ἂς ἀφήσουμε τὶς φαφμάρες γιὰ ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία, κυριαρχία κι ὅλα τὰ συναφῆ καὶ ἂς μὴν εἴμαστε ἀνόητοι ὅτι θὰ πρέπη νὰ μᾶς πληρώνουν τὶς συντάξεις οἱ εὐρωπαίοι.
Αὐτὰ τελείωσαν καὶ κακὸ τοῦ κεφαλιοῦ μας ἂν δὲν τὸ καταλαβαίνουμε.
Πατριώτης ἡγέτης εἶναι ἐκεῖνος που ἔχει τὸ θάρρος καὶ λέει τὴν ἀλήθεια καὶ πράττει ὡς σώφρων νοικοκύρης.

Τρύφων Ὀλύμπιος

φωτογραφία

(Visited 58 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Πατριώτης ἡγέτης εἶναι αὐτὸς ποὺ τολμᾶ νὰ πῇ τὴν ἀλήθεια!

Leave a Reply