Γιὰ νὰ …κυβερνήσουν πρέπει νὰ τοὺς …«εὐλογήσουν»!!!

Μερικά άρθρα αποκτούν εντελώς διαφορετική δυναμική όταν τα διαβάζει κάποιος 2-3 χρόνια μετά. Γιὰ νὰ ...κυβερνήσουν πρέπει νὰ τοὺς ...«εὐλογήσουν»!!!1Γιὰ νὰ ...κυβερνήσουν πρέπει νὰ τοὺς ...«εὐλογήσουν»!!!3Γιὰ νὰ ...κυβερνήσουν πρέπει νὰ τοὺς ...«εὐλογήσουν»!!!2

Είναι όλοι τους …ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ από τους επικυριάρχους και κανένας τους δεν βρέθηκε …τυχαία μπροστά μας.

Σίγμα

(Visited 49 times, 1 visits today)
Leave a Reply