Θέλετε τήν θανατική ποινή;

Θέλετε τήν θανατική ποινή; Θέλετε τήν ποινή τοῦ θανάτου;
ἐρωτᾶ ἀποστομωτικὰ ἡ κυρία βουλευτὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ…
…..

Ἄς ἰδοῦμε λοιπὸν ποιὸς τὴν θέλει:

ΕΣΣΔ:
Οἱ μπολσεβίκοι κατώρθωσαν στὴν μεταβατικὴ βουλὴ νὰ περάσῃ νόμος ποὺ καταργοῦσε τὴν ποινὴ τοῦ θανάτου.Φώναζαν λυσσασμένοι ὅτι εἶναι ἀναχρονιστική, βάρβαρη κλπ!

Μετὰ ἀπὸ μερικοὺς μῆνες οἱ μπολσεβίκοι κατέλαβον τὴν ἐξουσία καὶ ὁ πρῶτος νόμος ποὺ πέρασε ὁ Λένην ἦτο ἡ ἐπαναφορὰ τῆς θανατικῆς ποινῆς!!!
Ἔκτοτε ἐπισήμως κατεδικάσθησαν εἰς θάνατον 800.000 ἄτομα!!!
Τὸν τελευταῖο καιρό, 1978-1985, 63.058 ἄτομα!

………

Κούβα:
Τὸ Σύνταγμα τοῦ 1940 ἀπηγόρευσε τὴν θανατικὴ ποινή, ὅμως ἡ πρώτη πρᾶξις τῆς «ἐπαναστάσεως» ἦτο ἡ ἐπαναφορά της!
Πρωταθλητὴς στὶς «ἐκτελέσεις» ὁ Τσὲ Γκεβάρα (αὐτὸς ποὺ στολίζει τὰ μπλουζάκια τῶν κοριτσιῶν, ποὺ τοὺς ἀρέσει ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἀγάπη!) ἐξετέλεσε «μὲ τὴν μία» 800 ἄτομα!
Προσφάτως ὁ Raul Castro ἐξήγησε διατὶ ἡ θανατικὴ ποινὴ εἶναι ἀπαραίτητη καὶ μόνον αὐτὴ φρενάρει τὶς acts of aggression and sabotage against the country!

……..

Κίνα:
Διὰ τὸν Μᾶο δὲν χρειάζεται συζήτησις.
Ἐπισήμως κατεδίκασε ἑκατομμύρια ἄτομα.
Ὅταν ἐγένετο ἡ ἀλλαγὴ καὶ ἦλθε τὸ σημερινὸν καθεστώς, διαβάζομε:
«The market reformer Deng Xiaoping after him stressed that the practice must not be abolished, and advocated its wider use against recidivists and corrupt officials. Leaders of China’s minor, non-communist parties have also advocated for a wider use of the death penalty. Both Deng and Mao viewed the death penalty as having tremendous popular support, and portrayed the practice as a means “to assuage the people’s anger».

Οὔτως, ἡ θανατικὴ ποινὴ ζεῖ καὶ βασιλεύει καὶ ἔχομεν ἐπίσημον ἐφαρμογή της σήμερον. (Ἀπὸ τὸ 2008 καὶ ἐντεύθεν) εἰς 5.000 ἄτομα ἐτησίως, πρᾶγμα ποὺ θεωρειται ἐλάττωσις. (2002: 12.500 ἄτομα!!)

Ῥουμανία:
(Ἡ ἀγαπημένη τῶν ΣΥΡΙΖΑίων)
Τὸ 1945 οἱ κομμουνιστὲς ἐπανέφερον τὴν ποινὴν τοῦ θανάτου.

Κατόπιν ἔως τὸ τέλος τοῦ καθεστῶτος νέα ἀδικήματα προσετίθεντο, ὅπως ὁ «χουλιγκανισμός» καὶ τὸν τελευταῖο καιρὸ ἐγένοντο 57 ἐκτελέσεις.

…..

Ἑλλάς:
Ἡ θανατικὴ ποινὴ κατηργήθη τὸ 1975, ὅμως ἡ «λαϊκὴ δικαιοσύνη» της (κέντρο)ἀριστερᾶς τὴν διετήρησε καὶ ἀπὸ τὸ 1974 ἔως καὶ σήμερον ἔχει ἐκτελέσει περὶ τὰ 60 ἄτομα.
Τελευταία ἐφαρμογὴ τῆς θανατικῆς ποινῆς στὴν Ἀθήνα ἐγένετο, ὡς γνωστόν, τὴν 1η Νοεμβρίου τοῦ 2013.

Παναγιώτης Μαρίνης

 

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply