Ντρέπομαι τοὺς προγόνους!

Ντρέπομαι τοὺς προγόνους!Κατετέθη ὁ νόμος γιὰ τὴν ἰθαγένεια.

——————–

Ἕλληνας εἶναι ὅποιος γράφεται στὴν Α΄ Δημοτικοῦ κι ὁ πατέρας του εἶναι ἐδῶ ἐπὶ πενταετία. Δηλαδή, κυριολεκτικῶς, ὅποιος εἶναι περαστικὸς ἀπὸ ἐτοῦτες τὶς ἀκτές!

——————–

Ντρέπομαι ποὺ εἶμαι Ἕλληνας!!!
Ντρέπομαι γιὰ τὴν κατάντια ἐτούτου τοῦ λαοῦ!!!
Ντρέπομαι ποὺ θὰ πεθάνη ὁ Ἑλληνισμὸς μέσα στὴν ἀτίμωσι!!!
Ντρέπομαι γιὰ τοὺς ΣΥΡΙΖΑίους ποὺ ἐνᾦ δίνουν στὸν ξένο τὴν ἰθαγένεια Ἕλλην, τὴν ἔχουν ἀποτάξει οἱ ἴδιοι, γιὰ νὰ γίνουν διεθνιστές-κομμουνιστές-μαρξιστὲς ἀνθέλληνες.
Ντρέπομαι γιὰ τὴν ἐξωμοσία τους!!!
Ντρέπομαι διπλὰ γιὰ τοὺς ΑΝΕΛ, ποὺ τὰ ξεπούλησαν ὅλα τὰ πιστεύω τους, γιὰ νὰ χαροῦν τὴν πολυτέλεια τῆς ἐξουσίας. Εἶναι οἱ πιὸ ἐπίμεμπτοι τῆς ἱστορίας!!
Ντρέπομαι γιὰ τοὺς ἐχθροὺς τῆς Πατρίδος «ἀλληλεγγύους»!
Ντρέπομαι γιὰ τὴν ἀναισχυντία τους!!!
Ντρέπομαι γιὰ τὴν Ν.Δ. καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ, ποὺ ἐπιθυμοῦσαν πολὺ τὸν νόμο ποὺ ἦλθε κι ἁπλῶς ἦσαν κάπως διστακτικοί!
Ντρέπομαι γιὰ τοὺς δεξιοὺς καὶ τοὺς ἀκροδεξιοὺς ποὺ τὰ δέχονται ὅλα ψελλίζοντας διαμαρτυρίες τῆς πλάκας!
Ντρέπομαι γιὰ τὸν στρατιωτικὸ καὶ τὸν λιμενικὸ ποὺ «διασώζει» τὸν εἰσβολέα καὶ δὲν τὸν πνίγει ἡ ντροπή!
Ντρέπομαι γιὰ κάθε Ἕλληνα ποὺ δὲν αἰσθάνεται ντροπιασμένος καὶ ἐξανεστημένος!
Ντρέπομαι τὶς πέτρες ἐτούτου τοῦ τόπου ποὺ βλέπουν τὸ κατάντημα τοῦ Ἑλληνισμοῦ!
Ντρέπομαι τὶς πέτρες ἐτούτου τοῦ τόπου ποὺ τὶς ἐξευτελίζουμε δεχόμενοι νὰ τὶς πατᾷ ὁ κάθε ξένος καὶ ὁ μωαμεθανός!!!
Ὅμως… κυρίως…
Ντρέπομαι τοὺς προγόνους!!!
Ντρέπομαι τοὺς προγόνους!!!

Παναγιώτης Μαρίνης 

φωτογραφία

(Visited 54 times, 1 visits today)
Leave a Reply