Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (7)

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (7)1

«… Στην χειρότερη περίπτωση, η Εθνική Τράπεζα θα έπρεπε να καταθέσει τα χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε στο όνομα των μετόχων, είτε σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου. Τα χρήματα των προκαταβολών δεν ήταν της Εθνικής Τραπέζης για να τα ιδιοποιηθεί, ανήκαν στους κατόχους μετοχών της Τραπέζης Ανατολής….»

Το Υπουργείο Αναπτύξεως καίει την ΕΤΕ και αποκαλύπτει πως δεν ενημερώθηκε ποτέ για οποιαδήποτε λήξη εκκαθαρίσεως της Τραπέζης Ανατολής! – VideoBlog Τραπέζης Ανατολής #7

Στο πρόσφατο παρελθόν έχουμε δει έγγραφα από διάφορες εποπτικές αρχές της ελληνικής πολιτείας, σχετικά με την εκκαθάριση της Τραπέζης Ανατολής. Σε όλες τις απαντητικές επιστολές και στις βεβαιώσεις, οι υπηρεσίες πετούν το μπαλάκι κάπου αλλού και τελικά η μπάλα καταλήγει συνήθως στην εξέδρα. Αυτή την φορά το πρώην Υπουργείο Εμπορίου, που πλέον ανήκει στο Υπουργείο Αναπτύξεως, έρχεται με την σειρά του να βάλει φωτιά στην υπόθεση της Τραπέζης Ανατολής και να ανατινάξει τις αμυντικές γραμμές, που προσπαθεί να δημιουργήσει το νομικό τμήμα της Εθνικής Τραπέζης.

Σε συνέχεια της εκπληκτικής ένορκης καταθέσεως της υψηλόβαθμης εφοριακού, στην οποία κατέθεσε ότι ήλεγξε την Εθνική Τράπεζα και την βρήκε υπόλογη για ευθύνες και παραλείψεις, επιβεβαιώνοντας ότι η εκκαθάριση της Τράπεζας Ανατολής δεν μπορεί να ολοκληρώθηκε μέχρι σήμερα (Κατάθεση υψηλόβαθμης εφοριακού καίει την Εθνική Τράπεζα στην υπόθεση της Τράπεζας), το Υπουργείο Αναπτύξεως συμπληρώνει το παζλ και βάζει σε πολύ δύσκολη θέση τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας.

VIDEO BLOG # 7 – ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΦΗΝΕΙ
ΕΚΘΕΤΗ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Αυτό είναι το 8ο βίντεο που έχουμε ανεβάσει μέχρι αυτή την στιγμή, στον δρόμο για το διεθνές ντοκιμαντέρ για την Τράπεζα της Ανατολής (bdomovie) . Μέχρι αυτή την στιγμή έχουμε 7 επεισόδια του Banque d’ Orient Video Blog, στα οποία παρουσιάζουμε συγκεκριμένα, ατράνταχτα στοιχεία για την υπόθεση και τα οποία δεν μπορεί να έχουν απάντηση από οποιονδήποτε. Παράλληλα, ανεβάσαμε και ένα πρώτο βίντεο με ερωτήσεις και απαντήσεις (Q&A) για τις συνήθεις ερωτήσεις που αφορούν την υπόθεση.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

Μετά τις απαντήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονομικών, στις οποίες ξεκαθαρίστηκε πως δεν γνωρίζουν το παραμικρό για την λήξη της εκκαθαρίσεως της Τραπέζης της Ανατολής, κατά παράβαση της νομοθεσίας, αλλά και της λογικής, υποβάλαμε την παρακάτω αίτηση προς το Υπουργείο Αναπτύξεως.

Στο συγκεκριμένο υπουργείο, μας παρέπεμψε η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος, μετακυλίοντας τις ευθύνες της.

—————————————–

Με την σύμβαση συγχωνεύσεως 147611/1932 της 19ης Δεκεμβρίου 1932, των συμβολαιογράφων Ι. Οικονομόπουλου, Κ. Ρούσσου, συγχωνεύθηκε διά εξαγοράς η Τράπεζα της Ανατολής ΑΕ από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ (ΑρΜαΕ 06062/006/Β86/001). Η σύμβαση συγχωνεύσεως εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ. 72186/1932 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Ανωνύμων Εταιρειών της 31-12-1932 με Αριθμό Φύλλου 301.

Κατά την παραπάνω σύμβαση συγχωνεύσεως αποφασίστηκε η διενέργεια ειδικής εκκαθαρίσεως, με μοναδικό σκοπό τον προσδιορισμό του τιμήματος εξαγοράς της απορροφούμενης Τραπέζης της Ανατολής ΑΕ, ώστε να αποδοθεί το αντίτιμο των μετοχών στους μετόχους. Τόσο η σύμβαση συγχωνεύσεως, όσο και η κείμενη νομοθεσία, προβλέπει την ενημέρωση της υπηρεσίας σας για την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως και την καταχώρηση αυτής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, μια και η συγκεκριμένη συγχώνευση πραγματοποιήθηκε με την καθολική διαδοχή που όριζε ο νόμος 5261/1931.

Για τους παραπάνω λόγους αιτούμαι όπως με ενημερώσετε:

1. αν υπάρχει καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής αποφάσεως της συγχωνεύσεως της Τραπέζης της Ανατολής υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος.

2. αν τυχόν έχουν υποβληθεί σε εσάς σχετικά έγγραφα περί ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως της Τραπέζης Ανατολής υπό της Εθνικής Τραπέζης.

Για την υποβολή της παρούσης νομιμοποιούμαι ως κάτοχος μετοχών της απορροφηθείσης Τραπέζης Ανατολής ΑΕ.

—————————————–

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΑΦΗΝΕΙ ΕΚΘΕΤΗ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Αναπτύξεως και Ανταγωνιστικότητας, με απαντητική επιστολή της, την 9η Οκτωβρίου 2013, απαντάει στην αίτηση μας με σαφήνεια:

«Σε απάντηση της παραπάνω αιτήσεώς σας, σας γνωρίζουμε ότι από τα τηρούμενα στην Υπηρεσία μας αρχεία, δεν έχουν ανευρεθεί στοιχεία αναφορικά με την εγκριτική απόφαση της συγχωνεύσεως της Τραπέζης Ανατολής από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή σχετικά έγγραφα που αφορούν στην ολοκλήρωση της εν λόγω συγχωνεύσεως».

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (7)2

Κατά συνέπεια το αρμόδιο τμήμα του πρώην Υπουργείου Εμπορίου και νυν Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Αναπτύξεως, που ήταν και είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της λειτουργίας των τραπεζών, μας λέει ότι στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών δεν βρέθηκε καν καταχώρηση της εγκριτικής αποφάσεως της συγχωνεύσεως της Τραπέζης της Ανατολής με την Εθνικής Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με την νομοθεσία της εποχής που πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη συγχώνευση, η μη καταχώρηση της συγχωνεύσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σημαίνει την αυτοδύναμη και άμεση ανάκληση της συγχβνεύσεως! Επομένως, υπάρχει η πιθανότητα η Εθνική Τράπεζα να διαχειρίζεται αυτή την στιγμή, και για 80 έτη, ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων που δεν της ανήκει καν!

Παράλληλα, η Διεύθυνση ΑΕ και Πίστεως, απαντάει και στο δεύτερο ερώτημα μας ότι δεν διαθέτει ενημέρωση περί ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως της Τραπέζης Ανατολής υπό της Εθνικής Τραπέζης. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ούτε η Εθνική Τράπεζα διαθέτει το παραμικρό στοιχείο ενημερώσεως οποιουδήποτε.

Δεν υπάρχουν επιστολές, έγγραφα, ενημερώσεις, αριθμοί πρωτοκόλλου για την συγκεκριμένη εκκαθάριση της Τραπέζης Ανατολής. Πρωτόκολλο φυσικά και υπάρχει και επιζεί έως τις ημέρες μας, χωρίς να έχει καεί ακόμη. Ενημέρωση δεν έγινε, όπως όριζε ο νόμος. Βέβαια, κανείς δεν θα μπορούσε να ζητάει από την Ανώνυμη Εταιρεία – Εθνική Τράπεζα – έγγραφα που να την φέρουν σε δύσκολη θέση. Για αυτό υπάρχει η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, ώστε οι εταιρείες να μην κάνουν τέτοιες κομπίνες. Ωστόσο, πολύ απλά δεν έγιναν δημοσιεύσεις και δηλώσεις, ούτε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ούτε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και αυτό είναι παράνομο.

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (7)3Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

Στις 19 Φεβρουαρίου 1933 δημοσιεύεται στις εφημερίδες της εποχής η χρηματιστηριακή γνωστοποίηση ότι η Τράπεζα της Ανατολής συγχωνεύθηκε διά εξαγοράς με την Εθνική Τράπεζα και καθορίστηκε ως κατώτατο τίμημα εξαγοράς των μετοχών της Τραπέζης Ανατολής το ποσό των 150 δραχμών, ως προκαταβολή έναντι του προϊόντος της ειδικής εκκαθαρίσεως, αυξημένο κατά 50 δραχμές για την αξία της μεταβιβαζόμενης πελατείας (goodwill).

Όπως σημειώνεται σε απόσπασμα από την εφημερίδα Οικονομικός Ταχυδρόμος της 19.02.1933, το σύνολο των 200 δραχμών για κάθε μετοχή ξεκίνησε να καταβάλλεται από την Εθνική Τράπεζα στις 16 Ιανουαρίου 1933 και οι μετοχές που προσκομίστηκαν σφραγίστηκαν σχετικά, ενώ κόπηκε η μερισματαπόδειξη υπ. αριθ. 55 (Β εξαμηνιαίας χρήσεως 1933).

Η ανακοίνωση συνεχίζει και διευκρινίζει ότι από τις 15 Φεβρουαρίου 1933, οι μετοχές της Τραπέζης της Ανατολής διαπραγματεύονταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς την συγκεκριμένη μερισματαπόδειξη 55 και με την σφραγίδα για την καταβολή των 200 δραχμών. Επίσης, η σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως η Εθνική Τράπεζα θα καταβάλει το υπόλοιπο ποσό από την ειδική εκκαθάριση που αναλογεί σε κάθε μετοχή.

Η σφραγίδα που τέθηκε επάνω σε κάθε μετοχή, για την οποία εισπράχθηκε η προκαταβολή, έλεγε:

«Ἠσκήθη διὰ τὸν παρόντα τίτλον τὸ δικαίωμα τῆς εἰσπράξεως δραχμῶν διακοσίων (200) κατὰ μετοχήν, τὸ προβλεπόμενον τοῦ ἐδαφίου Β’, τοῦ ὅρου  VIII τῆς συμβάσεως τῆς συγχωνεύσεως τῆς Τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς (συμβάσεως ὑπ. ἀριθ. 147611 τῆς 19ης Δεκεμβρίου 1932 Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Γ. Οἰκονομοπούλου)».

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (7)4

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (7)5

Σύμφωνα με την νομοθεσία της εποχής, οι τόκοι και τα μερίσματα των μετοχών «παραγράφονται μετὰ πενταετίαν ἀφ` ᾖς κατέστησαν ἀπαιτητά» (Νόμος ΑΣΜΔ’ της 26/30 Ιουλίου 1885, άρθρο 3) και «περιέχονται ὁριστικῶς εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Δημόσιον» (Νόμος ΓΥΛΓ της 27/30 Νοεμβρίου 1909, άρθρο 2). Αν θεωρήσουμε την συγκεκριμένη πληρωμή ως μέρισμα, τότε θα έπρεπε η Εθνική Τράπεζα να καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο τα χρήματα για όλες τις προκαταβολές που δεν είχαν εισπραχθεί μέχρι τις αρχές του 1938, κάτι που δεν έγινε ποτέ.

Στην χειρότερη περίπτωση, η Εθνική Τράπεζα θα έπρεπε να καταθέσει τα χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε στο όνομα των μετόχων, είτε σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου. Τα χρήματα των προκαταβολών δεν ήταν της Εθνικής Τραπέζης για να τα ιδιοποιηθεί, ανήκαν στους κατόχους μετοχών της Τραπέζης Ανατολής.

Η απάντηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων είναι αποστομωτική και την 9η Αυγούστου 2014 αποσαφηνίζει ότι «δεν έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία μας ποσά από την Τράπεζα Ανατολής ΑΕ ούτε από την καθολική διάδοχο αυτής Εθνική Τράπεζα ΑΕ επ’ ονόματι της Τραπέζης Ανατολής ΑΕ».Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (7)6

 

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Τις κατά καιρούς απαντήσεις της Τραπἐζης της Ελλάδος τις έχουμε παρουσιάσει και τις έχουμε σχολιάσει, κυρίως για την απάθεια που επιδεικνύει η εποπτική αρχή, η οποία κατά τα άλλα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της φερεγγυότητας των ελληνικών τραπεζών, τουλάχιστον όπως μόνο η ίδια αντιλαμβάνεται.

Στο σημερινό βίντεο της σειράς, εμφανίζουμε δύο από τις απαντήσεις τις Τραπέζης Ελλάδος που έχουμε ήδη δείξει στο παρελθόν:

α) Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ενημερώθηκε ποτέ για την εκκαθάριση της Τράπεζας της Ανατολής

Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ενημερώθηκε ποτέ για την εκκαθάριση της Τράπεζας της Ανατολής

β) Απάντηση της Τραπέζης της Ελλάδος σε επιστολή για την Τράπεζα Ανατολής

Απάντηση της Τραπέζης της Ελλάδος σε επιστολή για την Τράπεζα Ανατολής

Αυτό που για πρώτη φορά εμφανίζουμε είναι η συγκεντρωτική απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία μας δηλώνει ότι δεν έχει την παραμικρή ενημέρωση και δεν γνωρίζει το παραμικρό, ενώ στα αρχεία του δεν έχει βρεθεί οποιαδήποτε ενημέρωση. Χωρίς περαιτέρω σχολιασμό. Έτσι κι αλλιώς, όπως εγώ τουλάχιστον έχω καταλάβει, στην Αιόλου δεν ντρέπονται εύκολα…Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (7)7

τράπεζα τῆς Ἀνατολῆς

(Visited 184 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (7)

Leave a Reply