Βλέποντας μὲ τὰ μάτια τῆς …καρδιᾶς!!!

Βλέποντας μὲ τὰ μάτια τῆς ...καρδιᾶς!!!Ὁ Δυτικὸς πολιτισμὸς βασίζεται στὴν ἰδέα ὅτι τὸ κέντρο τῆς σοφίας καὶ τῆς δυνάμεως βρίσκεται μέσα στὸ κεφάλι μας.
Ὅμως ἡ ἀγάπη, ποὺ εἶναι ἡ ὑπερτάτη πνευματικότητα, εἶναι ἀποτέλεσμα αὐθορμητισμοῦ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς συνδιαλλαγῆς μὲ τὸν νοῦ…

Ἡ καρδία ἔχει τὸν δικό της τρόπο νὰ σκέπτεται καὶ νὰ ὀργανώνῃ τὰ πράγματα.
Τὰ μάτια μας βλέπουν κομματάκια ἀπὸ πράγματα.
Κομματάκια ἀπὸ τὸ χρωματιστὸ φάσμα, κομματάκια τοπίου, κομματάκια ὠκεανοῦ, κομματάκια οὐρανοῦ.
Βλέπουν κομματάκια ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας καὶ κομματάκια ἀπὸ τοὺς ἄλλους.

Μόνον ὅταν κυττάζουμε μὲ τὴν καρδιὰ μποροῦμε νὰ δοῦμε ὁλόκληρη τὴν εἰκόνα…
Μποροῦμε νὰ δοῦμε τὴν ὁλότητα καὶ τὴν ἀληθινὴ ὀμορφιά!

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 53 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Βλέποντας μὲ τὰ μάτια τῆς …καρδιᾶς!!!

Leave a Reply