Κι ἐγὼ θέλω νὰ περνῷ καλά…

Κι ἐγὼ θέλω νὰ περνῷ καλά...…χαθήκαμε μέσα στὸν μικρόκοσμό μας …
καὶ πάψαμε νὰ βλέπουμε γύρω μας…
πράγματα ἀξίας… τέχνες… χρώματα καὶ μουσικές…
φίλους!….

χαθήκαμε μέσα στὰ τοιχώματα τῶν 10χ10 πόντων τοῦ ἐγκεφάλου μας …
«καί τί μέ  νοιάζει ἐμένα…» θὰ πῆ κάποιος…
«ἐγώ ἔχω δουλειά;… ἔχω νά φάῳ;… ἔχω τίς ἐλάχιστες ἔστω ἀνέσεις μου;…»

…χαθήκαμε μέσα στὸν μικρόκοσμό μας…
ἐκεῖ, ποὺ δὲν ἔχει οὔτε χρώματα, οὔτε μουσικές, οὔτε ἀνθρωπιά…
ἐκεῖ, ποὺ στὴν εἴσοδο τοῦ «παραδεισένιου πάρκου» μας γράφει: «ὅ,τι πάει νὰ μὲ χαλάσῃ τὸ σκοτώνω…»

πεινᾶς; διψᾶς; κρυώνεις; ἀρρωσταίνεις;…
δὲν θέλω νὰ τὸ ξέρω!
θυσιάζεις τὰ παιδιά σου στὶς Αὐλίδες γιὰ νὰ μὴν τὰ βλέπῃς νὰ ὑποφέρουν;…

δὲν θέλω νὰ τὸ ξέρῳ!
μὲ χαλάνε φίλε………………. καὶ γῶ θέλω νὰ περνάῳ καλά!

Καφετζόπουλος Χάρης

φωτογραφία

(Visited 107 times, 1 visits today)
Leave a Reply