Θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἕνα κωμικὸ φολκλόρ… Ἀλλὰ ΔΕΝ εἶναι!!!

Θὰ ἤταν ἁπλᾶ ἔνα κωμικὸ φολκλόρ, ἂν μέναμε στὶς γραφικὲς φιγοῦρες μὲ τὰ μπλοῦ τζῆν καὶ τὶς παιδικὲς καρναβαλικὲς στολὲς «ἀρχαίων Ῥωμαίων» ἐν εἴδει προεδρικῆς φρουρᾶς τοῦ Γρουέφσκυ…Θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἕνα κωμκὸ φολκλόρ... Ἀλλὰ ΔΕΝ εἶναι!!!1

Ὅμως τὰ πράγματα εἶναι σοβαρὰ ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὑπάρχει πολιτικὴ στήριξη πανταχόθεν σὲ αὐτὸ τὸ γεωγραφικὸ κατάλοιπο τῆς Τιτοϊκῆς Γιουγκοσλαυΐας, πατρίδος χιλιάδων Σλαύων-Βουλγάρων, ποὺ ἐντάχθηκαν στὸν «Δημοκρατικό» Στρατὸ τοῦ Ζαχαριάδη καὶ πολέμησαν γιὰ τὴν ἀπόσπαση τῆς Ἑλληνικῆς Μακεδονίας (συμφωνία 5ης ὁλομελείας τοῦ ΚΚΕ-ΤΙΤΟ)…Θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἕνα κωμκὸ φολκλόρ... Ἀλλὰ ΔΕΝ εἶναι!!!2

Δρακᾶτος Ὄθων

(Visited 70 times, 1 visits today)
Leave a Reply