Ἕνα εἶναι τὸ …ἀφεντικό!!!

Τι Soros, τι Μοσάντ, τι ΝΑΤΟ, τι Indymedia, τι ANTIFA; Ἕνα εἶναι τὸ ...ἀφεντικό!!!1

Κοινοί φίλοι….
Και πάντα κοινοί οι εχθροί… Ἕνα εἶναι τὸ ...ἀφεντικό!!!2

Κι όλα αυτά διότι ένα είναι το αφεντικό.

Σίγμα

(Visited 36 times, 1 visits today)
Leave a Reply