Ἡ Ζωὴ ἔπραξε τὸ …αὐτονόητον!!!

Ἰδίως τὰ τελευταῖα χρόνια, μὰ ὄχι μόνον, μὲ τὸ ἕνα σκάνδαλον πίσω ἀπὸ τὸ ἄλλο καὶ μὲ ἀποκυρόφωμα τὰ μνημονιακὰ κωλοτουμπιάσματα, μάθαμε νὰ ἀναγνωρίζουμε στὸ πρόσωπο τῶν …«ἐκπροσώπων» μας τὸν προδότη.
Ἄλλοτε νωρίτερα κι ἄλλοτε ἀργότερα, ΟΛΟΙ τους, σπεύδουν νὰ ὑπογράψουν τέτοιες συμβάσεις, ποὺ ΜΟΝΟΝ ἐμεῖς, οἱ χαχόλοι, νοιώθουμε κατάσαρκα νὰ μᾶς κομματιάζουν.

Ὅλοι αὐτοί, ἔνθεν κακεῖθεν, ἀνεξαρτήτως τῆς ἰδεολογίας τους, ἦσαν πάντα ἐκεῖ γιὰ νὰ ὑπογράψουν μία ἀκόμη Ἐθνικὴ Προδοσία.
Καὶ ΟΥΤΕ ἕνας, μὰ ΟΥΤΕ ἕνας ἀπὸ αὐτούς, μίαν στιγμή, μόνον μία, δὲν στάθηκε νὰ ἀναλογισθῇ πὼς εἶναι ΔΙΚΟΣ μας ἐκπρόσωπος κι ὄχι ἐκπρόσωπος τῶν τοκογλύφων.
Μὰ δὲν βαριέστε… Ποιός ἔχασε τήν ΚΟΙΝΗ λογική, γιά νά την βροῦν τά κουδουνισμένα;

Ἀλλὰ κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Δύσκολες οἱ δουλειές σήμερα… Πολὺ δύσκολες…
Μόνον τὸ βουλευτηλίκι ἔχει κάτι νὰ προσφέρῃ…

Πρόσωπα σὰν τὴν μανδάμ: Ἡ Ζωὴ ἔπραξε τὸ ...αὐτονόητον!!!.1jpg

ποὺ τὸ 2012 ἔκραζαν κι ἔβριζαν τὸ GAPατο καὶ τὶς τότε συγκυβερνήσεις, ἀλλὰ καὶ τὴν τότε συμμορία τῶν 300, ἄν καὶ παρ΄ ὅλα αὐτὰ ἠρνήθη νὰ ψηφίσῃ τότε, σήμερα μᾶς ἔρχονται σὰν «νεοσωτῆρες», ἀλλὰ στὴν οὐσία ὡς δήμιοι.

Κατὰ τῶν μέτρων ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς κυβερνήσεως!

Ὅμως…
Αὐτὰ τὰ ἔκανε ἡ ἀννούλα (ὄχι τοῦ χιονιᾶ) τότε.
Ἀπὸ τότε καὶ μετὰ ἔχουν περάσει…
…οὔοὔοὔοὔοὔοὔ…….
πολλά…
Καὶ θὰ περάσουν ἀκόμη περισσότερα.
Καὶ σὰν τὴν ἀννούλα (ὄχι τοῦ χιονιᾶ εἴπαμε) ἀμέτρητοι… Οὐρὲς κάνουν γιὰ νὰ πιάσουν σειρὰ πίσω της…
Καὶ τώρα ἡ ἀννούλα (ὄχι τοῦ χιονιᾶ εἴπαμε), καθὼς καὶ ἄλλα 250 κουδουνισμένα, (ὄχι τοῦ χιονιᾶ εἴπαμε, μόνον τῆς καταχνιᾶς) μαζύ της, παρεούλα, ἔκαναν τὴν κωλοτούμπα τους – ἔ, συγγνώμη, τὸ …μπατριωτικό τους καθῆκον, γλείφοντας τοὺς τοκογλύφους, πετώντας μας σὲ τρίτο μνημόνιο καὶ …κλαίγοντας ἀπὸ …ντροπή!!!Ἡ Ζωὴ ἔπραξε τὸ ...αὐτονόητον!!!3

-τὸ ὁποῖον ἀλεξέι πολὺ στενοχωρήθηκε… Τόσο ποὺ …γκρίζαρε κι ἔχασε μία 20ετία ἀπὸ τὴν ζωή του λέμε…!!!-
(καὶ δὲν ἦταν ἐκεῖ ἡ Περιστέρα του γιὰ νὰ τὸν περιλάβῃ, κατὰ πῶς ἐλέγετο!!!)

Καὶ τὶ μνημόνιο..!!!
Ἀποτελειωτικό!!!
Ὄχι ἀπὸ τὰ παλαιά, μὰ νέο, ὁριστικὸ κι ἀμετάκλητο, ποὺ θὰ συνοδεύεται μὲ «κουρέματα», χρεοκοπίες, λεηλασίες ἀκόμη καὶ τῆς …ἀνάσας μας!!! Ἕτσι, διότι τὰ ἐπόμενα 2.000 χρόνια δὲν πρέπει νὰ σηκώσουμε κεφάλι…
Διότι εἴπαμε… Τὸ πρόβλημα ΔΕΝ εἶναι τὸ χρῆμα, ἀλλὰ ἡ ἐλευθερία μας…

Μὰ σήμερα δὲν θὰ σταθῶ στὰ ὅσα ἡ συμμορία τῶν 300, μὲ τὴν γνωστή της ὀμερτά, ἔπραξε, πράττει και θὰ πράξη ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα.
Σήμερα θέλω νὰ ἀσχοληθῶ λίγο (καὶ πάλι) μὲ τὴν Ζωή.

Ναί, ναί… τὴν Κωνσταντοπούλου. Αὐτὴν τὴν κυρία πρόεδρο.

Ἡ Ζωὴ λοιπὸν ἔπιασε, λίγο πρὶν τὴν ἀπόλυτον ἐξουσιοδότησιν στὸ ἀλεξέι, ἀπὸ τὴν συμμορία τῶν 300, γιὰ νὰ μᾶς πετάξουν στὸ τρίτο μνημόνιον…. νὰ τὰ χώσῃ γενικῶς καὶ ἀδιακρίτως πρὸς πάσαν κατεύθυνσιν, ἀλλὰ ὄχι στὸν ἀλεξέι. Καὶ φυσικὰ εἶπε τόσα, ποὺ οὐσιαστικῶς ΑΚΥΡΩΝΕΙ καὶ τὴν συγκεκριμένη ψηφοφορία τῆς βο(υ)λῆς τους, ἀλλὰ καὶ τὰ ὅσα ἔχουν ἔως σήμερα συμβεῖ.
Ἡ Ζωὴ εἶπε πολλά. Πάρα πολλά. Μίλησε γιὰ ἐκβιασμοὺς πρὸς τὴν κυβέρνησιν…
Μίλησε γιὰ δικαιώματα τοῦ λαοῦ, ποὺ πρέπει νὰ διαφυλαχθοῦν…
Μίλησε γιὰ τὴν Εὐρώπη-φυλακὴ ποὺ πρόδωσε τοὺς λαούς της…
Μίλησε γιὰ τὴν συνέπεια, γιὰ τὶς ἀντιστάσεις, γιὰ τὴν συνέπεια…
Μίλησε γιὰ τὶς μάχες τους, ὡς κυβέρνησις…
Μίλησε γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς ἐποπτείας μὲ πρόσχημα ἕνα παράνομο χρέος…
Μίλησε γιὰ συμβάσεις διαφθορᾶς, γιὰ ἀστρονομικὰ ἐπιτόκια, γιὰ ἀλλοδαπὲς τράπεζες καὶ ἑταιρεῖες, ποὺ κερδοσκόπησαν εἰς βάρος μας…
Μίλησε γιὰ τὴν τεχνητὴ ἀνθρωπιστικὴ κρίσιν…
Μίλησε γιὰ τὰ μισθωμένα ὄργανα τῆς ἐνημερώσεως…
Μίλησε γιὰ τὴν μὴ ὕπαρξιν εὐθύνης τοῦ λαοῦ, γιὰ τὸ χρέος…
Μίλησε γιὰ τὶς ἔξωθεν δυνάμεις ποὺ μᾶς δουλοποιοῦν…
Μίλησε γιὰ τὶς ὀφειλόμενες ἀποζημιώσεις τῆς Γερμανίας…
Μίλησε γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ ΔΕΝ μίλησαν τὰ ὑπόλοιπα μέλη τῆς συμμορίας τῶν 300.
Ἀλλὰ ἡ Ζωὴ μᾶς εἶπε αὐτὰ ποὺ γνωρίζαμε ἤδη…

Πρὸ μερικῶν ἐτῶν ἡ Παναρίτη ἔκανε τὸ ἴδιο, ἐμπρὸς στὸν τότε πρόεδρο τῆς ἐπιτροπῆς οἰκονομικῶν ὑποθέσεων τῆς βο(υ)λῆς τους.

Χειροκροτήματα, χαρές, χαμόγελα ἐμεῖς… Καὶ μετὰ ἡ Παναρίτη πῆγε και ψήφισε σὲ ὅλα ΝΑΙ!!!
(Ὅπως τὸ συνηθίζει δῆλα δή…!!!)
Ἀλλὰ αὐτὴ ἦταν ἡ Παναρίτη. Ὄχι ἡ Ζωή.

Ἡ Ζωὴ ὅ,τι λέει τὸ κάνει. Εἶναι ἄλλο πρᾶγμα λέμε…

Ἀλλὰ γιὰ μίαν στιγμή…
Μήπως ἔχουμε χάσει, λίγο, ὄχι πολύ, τόν λογαριασμό;
Μήπως ἔχουμε ξεχάσει πώς αὐτά πού εἶπε ἡ Ζωή στήν βο(υ)λή τους ἦσαν ἁπλῶς τά …αὐτονόητα;
Μήπως αὐτά πού εἶπε ἡ Ζωή εἶναι ὅλα αὐτά πού ἔπρεπε νά λέγουν οἱ φερόμενοι ὡς ἐκπρόσωποί μας;
Μήπως αὐτά πού εἶπε ἡ Ζωή ἦσαν αὐτά πού ὑποχρεωτικά ὄφειλαν νά ὑπενθυμίζουν τά κουδουνισμένα, μέ κάθε εὐκαιρία, ἐντός κι ἐκτός τοῦ κΥνοβουλίου τους;
Μήπως ἀν τί νά χειροκροτοῦμε τήν Ζωή πρέπει, ἐπὶ τέλους, νά πιάσουμε ΟΛΟΥΣ τούς ἄλλους, πού δέν τά ὁμολογοῦν τά αὐτονόητα, μέ τό σκουπόξυλο;
Μήπως αὐτά πού εἶπε ἡ Ζωή εἶναι ἁπλῶς αὐτά πού συμβαίνουν, ἀλλά εἶναι μόνον τμῆμα τους;

Ἡ Ζωή, κατ’  ἐμέ, ΔΕΝ ἔκανε τὴν ἀναγκαία ὑπέρβασιν ἀλλὰ ἔπραξε τὰ αὐτονόητα.
Ἡ Ζωή, κατ’ ἐμέ, παρουσίασε ΜΕΡΟΣ τοῦ προβλήματος κι ὄχι τὸ σύνολον τοῦ προβλήματος.
Ἡ Ζωὴ ΔΕΝ τὰ ἔβαλε μὲ τὸν ἀλεξέι ἀλλὰ γενικῶς κι ἀορίστως μὲ τοὺς κακοὺς προκατόχους του.
Ἡ Ζωὴ ΔΕΝ τὰ εἶπε ὅλα. Εἶπε μέρος αὐτῶν ποὺ συμβαίνουν.
Ἡ Ζωὴ ΔΕΝ εἶπε ὀνόματα.
Ἡ Ζωὴ δὲν ὁμολόγησε τὰ ὅσα συμβαίνουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ στὸν πλανήτη, πίσω ἀπὸ τὶς ἐπίσημες συσκέψεις τους καὶ τὰ ὁποῖα ἀποφασίζονται σὲ κλειστὲς λέσχες.
Καὶ γιὰ αὐτὰ ΔΕΝ μίλησε ἡ Ζωή.
Σαφῶς καὶ ὅσα εἶπε εἶναι πολὺ σημαντικά. Σαφῶς καὶ στὴν πραγματικότητα ἐπιβεβαιώνει τὰ ὅσα ἐδῶ καὶ χρόνια ΟΛΟΙ μας συνειδητοποιοῦμε, καθημερινῶς. Ἄλλος λιγότερος κι ἄλλος περισσότερο….

Αὐτοὶ ποὺ ἐκβιάζουν, ὑποτίθεται, εἶναι πολὺ συγκεκριμένοι.
ΔΕΝ εἶναι οἱ Γερμανοί, γιὰ παράδειγμα, ποὺ ἐπίσης χρησιμοποιοῦνται  ὡς μοχλός, γιὰ νὰ μᾶς καθυποτάξουν. Καὶ ΔΕΝ εἶναι ὥρα νὰ σβήσουν τὸ ΠΛΑΣΤΟ «χρέος», μὲ ἀντάλλαγμα τὶς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ἀποζημιώσεις ἀπὸ τὴν Γερμανία..

ΜΙλᾶμε φυσικὰ πάντα γιὰ αὐτὴν τὴν Ζωή:

Ποὺ θεωρεῖ ΟΛΟΥΣ ἐμᾶς, ποὺ πιστεύουμε στὸ Κατὰ Φύσιν κι ὄχι στὸ Παρὰ Φύσιν, …ὁμοφοβικούς!!!

Δὲν θέλω νὰ σᾶς στενοχωρήσω περισσότερο σήμερα.
Ἀρκετὴ πίκρα ἔλαβαν πολλοί, πάρα πολλοί, ἀπὸ τὴν νέα μνημονιακὴ κωλοτούμπα τοῦ «πρώτη φορὰ ἀριστερά»(!!!), ἐφ΄ ὅσον καὶ οἱ τελευταῖες τους ἐλπίδες κατέπεσαν.
Ναί, σαφῶς λέω συγχαρητήρια στὴν Ζωὴ ποὺ …ξέφυγε, ἀλλὰ δυστυχῶς της (καὶ μας) ἐξακολουθῶ νὰ πιστεύω στὸ αὐτονόητον.
Ἔπραξε αὐτὰ ποὺ ὄφειλε κι ὄχι κάτι ποὺ δὲν ἦταν μέσα στὶς ὑποχρεώσεις της.
Κι ἔως ἐδῶ…

Φιλονόη

Υ.Γ. Καὶ κάπου ἐδῶ ἐπιβεβαιώνονται αὐτὰ ποὺ ἄκουσα τὸν Μάρτιο. Ἡ Ζωὴ λέγεται πὼς φτιάχνει κόμμα… Λέτε;

φωτογραφία

(Visited 94 times, 1 visits today)
Leave a Reply