Πῶς γίνεται νά …ΥΠΑΓΟΡΕΥῌ ἡ βουλή δικαστικές ἀποφάσεις;

Τὸ ΚΚΕ… Ναί, τὸ ΚΚΕ…
Ἕνα ἀκόμη κόμμα στὴν κιμαδομηχανὴ τῆς …δημοκρατίας τους…
Ναί, ναί… αὐτὸ τὸ ἀπό-κόμμα τοῦ 5,47%, ποὺ ὅμως ΟΥΔΕΠΟΤΕ ἔπαυσε νὰ ὑποστηρίζῃ καὶ νὰ ἐπιδιώκη τὶς θέσεις τοῦ ΜΗ Ἕλληνος ἱδρυτοῦ του.

Ἀβραὰμ Μπεναρόγια

Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!!

Ναί, αὐτὸ τὸ ἀπό-κόμμα, ποὺ συμφώνως μὲ τὶς καταγγελίες τοῦ Γεωργίου Μεταξᾶ εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένο μὲ τὴν ΣΤΑΖΙ, τὴν ΜΟΣΑΝΤ καὶ τὸ πρακτορικὸ παρακράτος.

Τί συνδέει Κόκκαλη, Μπόμπολα, Ῥιζοσπάστη, Ἔθνος, ΚΚΕ, ΣΤΑΖΙ, KGB καί Mossad;

Αὐτὸ τὸ ἀπό-κόμμα ποὺ στόχο του ἔχει τὸν διαμελισμὸ τῆς Πατρῖδος μας, ἀπὸ ἀρχῆς ἱδρύσεώς του.

Οἱ τρεῖς προσπάθειες τοῦ Σιωνισμοῦ γιὰ τὴ ἀνεξαρτητοποίησιν τῆς Μακεδονίας.

Ἡ στάσις τῶν «ἀκροναυπλιωτῶν» στελεχῶν τοῦ ΚΚΕ στὸν πόλεμο τοῦ 1940.

Αὐτὸ τὸ ἀπό-κόμμα ποὺ ἐντός του ἐμφωλεύουν ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ ἀνθέλληνες, ποὺ ἄν καὶ δηλώνουν «προστᾶτες τῆς ἐργατιᾶς», κατὰ βάσιν στοχεύουν στὴν ἐξαφάνισιν τῆς ἐργατιᾶς καὶ στὴν μετατροπή της σὲ δούλους.

«… Μήπως τελικά, το σύνθημά σας είναι ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΕΡΓΑΤΗ;;;
Μήπως θέλετε να κάνετε όλη την Χώρα όπως καταντήσατε την ναυπηγοεπισκευαστική και να δουλεύουν μόνο όσοι έχουν κομματική ταυτότητα;;; ΡΕΜΑΛΙΑ, ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ!!!…»

Τὸ κόμμα τοῦ λαοῦ.

Αὐτὸ τὸ ἀπόκομμα ποὺ συχνὰ πυκνά, πέραν τῶν ἄλλων μεθοδεύσεών του, ἀναλαμβάνει ΚΑΙ τὴν προστασία τῆς βουλῆς τῶν τοκογλύφων.

ΚΝΑΤ, τὸ σιδερένιο χέρι τοῦ συστήματος.

Αὐτὸ τὸ ἀπό-κόμμα, ποὺ ἄν καὶ οἱ βο(υ)λευτές του κάνουν ἐπερωτήσεις γιὰ διάφορα θέματα, μετὰ δὲν …θυμοῦνται τὸ τί ἔκαναν.

Ἡ συνέχεια;

Ὁ Τσακάλης εἶχε ἕνα δικαστήριον τὸν Ἰανουάριον, γιὰ διευθέτησιν τῶν ἐκκρεμοτήτων τῆς ἐπικοινωνίας του μὲ τὰ παιδιά του, ἀλλὰ καὶ τῶν οἰκονομικῶν του ὑποχρεώσεων ἀπέναντί τους, τοῦ ὁποίου ἀνεμένετο ἡ ἀπόφασις.
Ἐχθὲς ἡ ἀπόφασις βγῆκε.
Ξέρετε ποῦ ἐβασίσθη ὁ δικαστής γιά νά λάβῃ τήν ἀπόφασίν του;
Στὴν ἐπερώτησιν τῶν βο(υ)λευτῶν τοῦ ΚΚΕ!!!

——————————
Οὔτε καὶ ἐνδιεφέρθη γιὰ τὸ ἐὰν ὑπάρχουν ἀμέτρητα στοιχεῖα ποὺ ἀποδεικνύουν τὸ παράλογον, τὸ ἀνήθικον καὶ τὸ ἀνέντιμον παρακράτος… Νὰ ἱκανοποιηθοῦν οἱ ἐπερωτῶντες βο(υ)λευτές, μαζὺ μὲ τὸν πρώην ὑπουργὸ Λοβέρδο.

Πότε συνέβησαν τά παραπάνω;
Ἐπερώτησις τῶν βο(υ)λευτῶν τοῦ ΚΚΕ στὴν βο(υ)λή: 24 Ὀκτωβρίου 2014.
Δικαστικὴ …«παρέμβασις»: 16 Ἰανουαρίου 2015.
Ἔκδοσις τῆς ἀποφάσεως τοῦ δικαστηρίου τῆς 16ης Ἰανουαρίου: (…Μαρτίου 2015.)

Μάλιστα θεωρεῖται ἀπὸ τὸ δικαστήριον ὡς …«ἐπικίνδυνη» κάθε προσπάθειά του γιὰ ἐπικοινωνία μὲ τὰ παιδιά του, ἰδίως κατὰ τὶς ὧρες ποὺ τὰ παιδιὰ εἶναι στὰ σχολεῖα τους. Ἀπαγορεύται, γενικῶς, νὰ ἐξετασθοῦν τὰ παιδιὰ ἀπὸ ψυχολόγο, διότι ἔτσι ἀπεφάσισε προηγούμενον δικαστήριον.

Τί περισσότερο θά μποροῦσε  νά κάνῃ γιά νά συνεργήσῃ ὑπέρ τῆς ἰσοπεδώσεως πού προωθεῖται;

Ὑπάρχει κάποιος μέσα σέ αὐτό τό ἀπίστευτο κι ἀνθελλήνιστο Ἑλλαδοκαφριστάν πού θά ἀποφασίση νά τηρήσῃ τόν Νόμο καί νά ἐφαρμόσῃ τό Δίκαιον; 
Ἤ θά καταστρέφονται Ἄνθρωποι, μόνον καί μόνον γιά νά ἐπικρατήσῃ ἡ καφρίλα τῆς πρό κειμένου νά ἀποσιωποιηθῇ ἡ ἀληθεία καί νά ἀποφευχθῇ τό δίκαιον;

Φιλονόη

Γιὰ τὴν Λιάνα μπορεῖτε νὰ διαβάσετε κι ἐδῶ:

Ὅταν ἡ Λιάνα δὲν ἦταν ἀκόμη ..Σουλτάνα!!!

Ὁ Τσακάλης κυνηγήθηκε στοχευμένα ἀπὸ τὰ κρατούντα κόμματα, μὲ ὅλους τοὺς δυνατούς, «λογικούς» καὶ παραλόγους τρόπους.
Σήμερα τὴν σκυτάλη ἀνέλαβε τὸ ΚΚΕ.
Νομίζετε πώς μποροῦμε νά τό ἐπιτρέψουμε αὐτό;

Υ.Γ. Μήπως οἱ βουλευτές τοῦ ΚΚΕ, μᾶλλον ἐν ἀγνοίᾳ τους, προστατεύουν τούς ἐργολάβους καί τούς δημοτικούς ὑπαλλήλους πού λεηλατοῦν τό δημόσιο χρῆμα;
Γιατί ἡ «κοινωνία τῆς Πετρουπόλεως» πού ἐνοχλεῖται μέ τόν Τσακάλη, δέν ἐνοχλήθηκε ὅταν κατεσπαταλήθησαν 3.500.000 εὐρῶ γιά κάτι  πεζοδρόμια; (1200 μέτρα κόστισαν …3.500.000!!! Μέτρο καὶ τριχίλιαρο!!! Λὲς καὶ τὰ χιλιάρικα τρέχουν στὰ …πεζοδρόμια!!! Ἤ μήπως ἐδῶ ἀκριβῶς ἰσχύει αὐτό;;;)
Ποιόν ἐνόχλησε ὁ Τσακάλης μέ τίς τόσες του ἐρωτήσεις πρός τόν Δῆμο γιά τά παραστατικά τῶν ἐξόδων τῶν 3,5 ἑκατομμυρίων; Μήπως κάποιοι ἀπό τούς «σεβαστούς πολῖτες τῆς Πετρουπόλεως» γνωρίζουν κάτι πού δέν πρέπει νά γνωρίζουμε ἐμεῖς;

Ὁ δέ λοβέρδος καί τό ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας πὄθεν γνωρίζει γιά τό τί εἶναι ὁ Τσακάλης; Διέταξαν ἔρευνα; Ἤ μήπως τούς ἀρκοῦσε ἡ μαρτυρία τῆς …«σεβαστῆς κοινωνίας τῆς Πετρουπόλεως» πού ἐθίγη ἀπό τίς ἐρωτήσεις Τσακάλη;

Μήπως τελικῶς ὅλοι αὐτοί καλύπτουν πλιάτσικο ἐν ἀγνοίᾳ τους;
Διότι ἐὰν ἤξεραν, τοὐλάχιστον θὰ τὸ βούλωναν!!!

Δῆλα δή ὅποιος ζητᾶ νά τηρηθῇ καί νά ἐφαρμοσθῇ τό ἄρθρον δέκα τοῦ συντάγματος εἶναι δικομανής;

Μάλιστα, ἐπεὶ δὴ ὁ Δῆμος ΔΕΝ ἀπαντοῦσε στὰ κατ’ ἐπανάληψιν αἰτήματά του, ὁ Τσακάλης ζήτησε ἀπὸ τὸν συνήγορο τοῦ Πολίτου νὰ ἐπέμβῃ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τοῦ ἐκδικασθῇ ἀποζημίωσις 200 εὐρῶ, τὰ ὁποῖα καὶ ΔΕΝ πῆρε, γιὰ νὰ ἀποδείξῃ πὼς στόχος του ΔΕΝ ἦταν τὸ χρῆμα ἀλλὰ ἡ εὐνομία καὶ ἡ διαύγεια.

1,200,000 λίγα μέτρα χαλικόδρομος καὶ 2,300.000 διάνοιξις πεζοδρομίων καὶ ποδηλατόδρομος.
Μήπως ἡ  «σεβαστή κοινωνία τῆς Πετρουπόλεως» εἶχε ἐμπλοκή σέ οἰκονομικό σκάνδαλο;
Μήπως κάποιοι ἔφαγαν καί φοβοῦνται μήπως ἀποκαλυφθοῦν;
Μήπως ἡ φίμωσις τοῦ Τσακάλη θά τούς ἐξυπηρετήση ἰδιαιτέρως;
Μήπως τελικῶς ὅλο αὐτό ἐστήθη γιά νά καταφέρουν τά σαρκοβόρα νά ἐξακολουθήσουν νά τρῶν τίς σάρκες μας;

*Γιὰ νὰ μὴν ἐπαναλαμβάνομαι, νὰ θυμηθοῦμε τὸ τὶ σημαίνει πράγματι ἀγαθός, στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. Πάντως ΔΕΝ εἶναι ὁ βλὰξ ἀλλὰ ὁ ἔντιμος. Εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀγωνίζεται, δίχως νὰ εὐελπιστῇ σὲ προσωπικὰ ὀφέλη, γιὰ τὸ κοινὸ καλό.

Στὸ ἔγγραφο ἔγινε τυπογραφικὸ λάθος καὶ ἀν τὶ τῆς 24ης Φεβρουαρίου ποὺ κατετέθη, ἀναγράφεται 24η Ὀκτωβρίου. Γιὰ τὴν ἀνάρτησιν καὶ μόνον διῳρθώθη.

Leave a Reply