Στὸ «μπουρδέλο» τους ἀλλάζουν …κουρτίνες!!!

Στὸ μπουρδέλο τους ἀλλάζουν ...κουρτίνες!!!3Ἐδῶ ὁ κόσμος καίγεται, λεφτὰ ΔΕΝ ὑπάρχουν…

Ἀλλὰ οἱ, τάχα «ἐθνοπατέρες» μας, ἀπεφάσισαν νὰ ξοδεύσουν ἕνα σεβαστὸ δημόσιο κονδῦλι, πρὸ κειμένου νὰ ἀνακαινήσουν τὴν βουλὴ καὶ τὸν ἐνδυματολογικὸ κώδικα, σὲ κάτι πιὸ …«εὐρωπαϊκό».Στὸ μπουρδέλο τους ἀλλάζουν ...κουρτίνες!!!5
Σύμφωνα (δηλαδή) μὲ τὰ ὅσα θὰ κληθῇ ἡ βουλὴ νὰ «νομοθετήσῃ» καὶ σύμφωνα μὲ τὰ προσωπικὰ γοῦστα τους.

Στὸ μπουρδέλο τους ἀλλάζουν ...κουρτίνες!!!~2 Στὸ μπουρδέλο τους ἀλλάζουν ...κουρτίνες!!!1 Στὸ μπουρδέλο τους ἀλλάζουν ...κουρτίνες!!!4 Στὸ μπουρδέλο τους ἀλλάζουν ...κουρτίνες!!!6 Στὸ μπουρδέλο τους ἀλλάζουν ...κουρτίνες!!!7 Στὸ μπουρδέλο τους ἀλλάζουν ...κουρτίνες!!!8 Στὸ μπουρδέλο τους ἀλλάζουν ...κουρτίνες!!!9

Ἐμένα πάντως τὸ ἀποτέλεσμα ΔΕΝ μοῦ ἀρέσει καθόλου…
Ἐσᾶς;;;;

(Μία ἀλληγορία μὲ νόημα… Ὁ νοὼν νοεῖτο…!!!)

Iri Wolf

(Visited 109 times, 1 visits today)
Leave a Reply