Ποιός ἀσχολεῖται σήμερα μέ τόν Σαχινίδη;

Σαχινίδης…
Ἕνας ἀκόμη …«λαγός» ποὺ παραμένει ἔξω ἀπὸ τὸ …στόχαστρο τῆς δικαιοσύνης.
«Ἀμόλυντος» καὶ …«ἀσφαλής».
Ἀλήθεια, πότε ἡ δικαιοσύνη θά καταπιασθῆ μέ τά πραγματικά ἐγκλήματα, πού ὁδήγησαν στήν ὑποδούλωσιν τῆς χώρας καί στήν δουλοποίησιν τῶν πολιτῶν της;Ποιός ἀσχολεῖται σήμερα μέ τόν Σαχινίδη;

Ἐκεῖνος ὁ λογιστικός ἔλεγχος περιλαμβάνει τό ζήτημα τῶν ἐπιτοκίων; Ἤ ὄχι;
Μήπως δέν …ἐγγίζονται οἱ τράπεζες; Ἔ;

Φιλονόη

Επιτόκια 14% πληρώνουν οι Έλληνες Πολίτες για τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που έλαβαν οι Τραπεζίτες

διάφορος

(Visited 105 times, 1 visits today)
Leave a Reply