Οἱ (πολύ) κακοὶ Τοῦρκοι καὶ πῶς νὰ τοὺς ΜΙΣΗΣΟΥΜΕ περισσότερο!!!

Οἱ πολύ, μὰ πάρα πάρα πάρα πολὺ κακοὶ Τοῦρκοι, ποὺ τώρα, πιά, γιὰ λόγους …«ἀνθρωπισμοῦ» πρέπει νὰ τοὺς μισήσουμε μὲ ὅλην τὴν καρδιά μας!

Ὅπως γνωρίζετε προέρχομαι ἀπὸ οἰκογένεια Ἑλλήνων Ποντίων προσφύγων.
Τὰ ἀκούσματά μου, καθὼς καὶ οἱ μετέπειτα ἔρευνές μου, μὲ «φόρτωσαν» μὲ πολλὲς εἰκόνες ἀπὸ τὴν γενοκτονία ποὺ ὑπέστημεν.
Παρ’ ὅλα αὐτὰ ΟΥΔΕΠΟΤΕ κατάφερα νὰ μισήσω τοὺς Τούρκους, σὰν λαό, ἰδίως ἀπὸ τότε ποὺ ἄρχισα νὰ συνειδητοποιῶ πὼς κι αὐτοὶ εἶναι θύματα τῶν δικῶν τους ἡγετῶν.

Τὸ καλὰ κρυμένο μυστικὸ τῆς καταγωγῆς τοῦ Κεμᾶλ!

400 τόνοι ὀστῶν δωράκι ἀπό τόν Κεμάλ;

Τὸ μεγάλο μυστικὸ τῆς γεννήσεως τοῦ Κεμᾶλ.

Ἡ ἑβραϊκὴ καταγωγὴ τοῦ Κεμάλ.

Πολλῷ δὲ μᾶλλον ὅταν συνειδητοποίησα, βαθύτατα, πὼς ὁ «μεγάλος τους ἡγέτης» ἦταν ἕνας ἀκόμη …«περιούσιος» καὶ μὲ «σημαία» του τὴν «σωτηρία τῆς Τουρκίας» γενοκτόνησε κάθε λαὸ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ σταθῇ ἐμπόδιον στὶς «ἐπενδυτικές» ὀρέξεις τῶν συμπατριωτῶν του!!!

Μία ἀπίστευτη ἱστορικὴ κοροϊδία!

Πίσω ΚΑΙ ἀπὸ τὸν Κεμὰλ ἡ μαφία τῶν …«περιουσίων»!!!

Ἐννοεῖται φυσικὰ πὼς ΟΥΔΕΠΟΤΕ τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως κι ἀποχαυνώσεως ἀνεφέρθησαν στὴν …«ἰδιαιτέρα» καταγωγὴ τοῦ Κεμᾶλ, γιὰ νὰ μὴν μᾶς …προβληματίζουν!!! (Εἶναι κι ὁλίγον θέμα …ΤΖΙΖ αὐτό!!!)
Οὔτε φυσικὰ μᾶς ἐξήγησαν, ὡς ὄφειλαν, πὼς οἱ λαοὶ ΔΕΝ εὐθύνονται, ἀκόμη κι ἐὰν …«ἐπιλέγουν» τοὺς «ἡγέτες τους», μὲ «δημοκρατικὲς διαδικασίες». Οἱ ἡγέτες τους εἶνα αὐτοὶ ποὺ εὐθύνονται!!! Καὶ οἱ ἡγετίσκοι αὐτοὶ ΠΑΝΤΑ λαμβάνουν τὶς κατάλληλες ἐνολὲς ἀπὸ τὰ κατάλληλα κέντρα ἐξουσίας!!!
(Αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς βάσει τῆς ὁποίας ἐλευθέρας βουλήσεως, θὰ ἀθωῴσουμε γενικῶς. Τὰ ἐγκλήματα ὑπάρχουν…!!! Ἡ ἐλευθέρα βούλησις, ἐὰν ὑφίσταται, ΔΕΝ ἐπέτρεψε, σὲ ὅσους ἐγκλημάτησαν, νὰ μὴν ἐγκληματήσουν!!!)

Μὰ σήμερα τὸ πρόβλημά μας ΔΕΝ εἶναι ἡ καταγωγὴ τοῦ κάθε Κεμᾶλ ἀλλὰ τὸ ἐὰν ξαφνικὰ οἱ Τοῦρκοι ἔγιναν …κακοί. Διότι τὸ τὶ πραγματικὰ εἶναι τὸ ξέρουμε. Κι ἐπεὶ δὴ τὸ ξέρουμε, ἐπίσης, γιὰ τὴν ὥρα, πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ΔΕΝ γίνεται ἔως προσφάτως νὰ ἦσαν καλοὶ καὶ ξαφνικὰ νὰ ἔγιναν κακοί.

Τὸ ποιός, πραγματικά, κυβερνᾶ ΚΑΙ τὴν Τουρκία, ἔχει ἀρχίσει νὰ γίνεται σαφές…

Οἱ (πολύ) κακοὶ Τοῦρκοι καὶ πῶς νὰ τοὺς ΜΙΣΗΣΟΥΜΕ περισσότερο!!!2

Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. (συμπλήρωμα)

Οἱ (πολύ) κακοὶ Τοῦρκοι καὶ πῶς νὰ τοὺς ΜΙΣΗΣΟΥΜΕ περισσότερο!!!3 Οἱ (πολύ) κακοὶ Τοῦρκοι καὶ πῶς νὰ τοὺς ΜΙΣΗΣΟΥΜΕ περισσότερο!!!4

Πόσο «τυχαῖα» εἶναι ἡ «εἰσβολή» τοῦ ἀετοῦ στά σύμβολα τῆς Τουρκίας;

Τὸ ἐὰν φαίνεται ὁ Ἐρντογάν, ὡς βιτρίνα, εἶναι ἄλλη ἱστορία…
(…ἀλλὰ κι …ἀφορμὴ γιὰ νὰ …«προσαρμόσουν» τὴν Τουρκία στὰ νέα τους δεδομένα…!!!)

Καὶ τώρα, τώρα ποὺ ὁ Ἐρντογὰν …δὲν τοὺς ἀρέσει, πρέπει νὰ φύγῃ καὶ μαζύ του ὅλος ὁ μηχανισμὸς ποὺ τὸν στηρίζει.
Ἄρα ὅλα αὐτὰ ποὺ διοικοῦνται ἀπὸ τὴν κυβέρνησίν του εἶναι τοὐλάχιστον πολὺ …κακά!!!

Οἱ (πολύ) κακοὶ Τοῦρκοι καὶ πῶς νὰ τοὺς ΜΙΣΗΣΟΥΜΕ περισσότερο!!!1

πηγή

Οὔτε ξαφνικὰ οἱ Τοῦρκοι δουλέμποροι ἐνεφανίσθησαν μὲ …παρθενογέννεσιν!!!
Οὔτε μᾶς προέκυψαν τώρα πνιγμοί, γενοκτονίες, δολοφονίες…
Πάντα ἐκεῖ ἦσαν… Ἁπλῶς κάποιοι …δὲν τὶς ἔβλεπαν!!!
Καὶ ταὐτοχρόνως κάποιοι, πρὸ κειμένου νὰ βγάζουμε τὸν σκασμό, ἤ πρὸ κειμένου νὰ μᾶς διατηροῦν ἐν συγχύσει, ἤ δὲν ἀνεφέροντο σὲ αὐτούς, ἤ, ἐὰν ἀνεφέροντο, πίσω τους ἦταν ὁ …Ἐρντογάν!!!
Διότι τώρα πιὰ ὁ Ἐρντογὰν εἴπαμε, εἶναι καὶ πολὺ κακὸς (νὰ οὔμε…)!!!

Οὔτως ἤ ἄλλως ὁ Ἐρντογὰν εἶναι στόχος!

Ἡ ISIS ἀπειλεῖ τὸν Ἐρντογάν!

Ὅλος ὁ πλανήτης κατὰ τοῦ …κακοῦ Ἐρντογάν!!!

Ἡ Νέα Τάξις ἑνώνει τοὺς πάντες (ΚΑΙ) κατὰ τοῦ …Ἐρντογάν!!!

Ὅλος ὁ πόνος τῶν ΜΜΕ εἶναι ὁ Ἐρντογάν κι ὄχι οἱ σφαγὲς καὶ οἱ κασταστροφές!!!

Τὰ Soro-ΜΜΕ ἀπολαμβάνουν τὴν ἧττα τοῦ Ἐρντογάν!!!

Τὸ Soro-«ποτάμι» τῆς Τουρκίας ἐκτοπίζει τὸν Ἐρντογάν!!!

Σκάει ὁ ΣΚΑΙ γιὰ τὴν πιθανὴ νίκη τοῦ Ἐρντογάν!

Πρέπει νὰ τελειώνουν μὲ τὸν …ἄτακτο Ἐρντογάν!

Ὁ Ἐρντογάν πάει γιά …ἀπόσυρσιν;;;

Διότι, ἐὰν δὲν τὸ ἔχουμε συνειδητοποιήσει, τὸ κράτος τῆς Τουρκίας διοικεῖται, ἀκόμη, ἐπισήμως, ἀπὸ τὸν Ἐρντογάν. (Ἐπισήμως λέμε…!!!)
Ἄρα κι ὁ στρατός, καθὼς κι ὅλος ὁ κρατικὸς μηχανισμός, ὅπως φυσικὰ καὶ ἡ ἀστυνομία, θεωρητικῶς καὶ μόνον, ἐλέγχονται ἀπὸ τὸν Ἐρντογάν.
Ἄρα, κατὰ πῶς μᾶς τὰ λέν, ὁ Ἐρντογὰν εὐθύνεται γιὰ τὸν πνιγμὸ τοῦ μικροῦ παιδιοῦ, γιὰ τὶς λέμβους ποὺ ἀναποδογυρίζουν, γιὰ τὴν γενοκτονία τῶν προσφύγων…
Γιὰ αὐτὸ ξαφνικὰ ὅλοι οἱ «ἡγέτες τοῦ πεπολιτισμένου κόσμου» …«ἀνατρίχιασαν» ἀπὸ τὰ νεκρὰ παιδιά…
Καὶ ἀκριβῶς γιὰ αὐτὸ ἐμεῖς πρέπει νὰ καταργήσουμε τὰ σύνορά μας, πρὸ κειμένου νὰ εἰσβάλλουν ἀκόμη ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ!!!

Οἱ (πολύ) κακοὶ Τοῦρκοι καὶ πῶς νὰ τοὺς ΜΙΣΗΣΟΥΜΕ περισσότερο!!!6

Εἶναι λοιπόν τόσο ἠλίθιοι;

Αὐτὸ ποὺ δὲν μᾶς λὲν εἶναι τὸ ποιοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ χρηματοδοτοῦν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ τὶς γενοκτονίες, ποιοὶ κερδίζουν ἀπὸ αὐτὲς καὶ πόσο χωμένοι στὶς μηχανοῤῥαφίες, αὐτοῦ τοῦ εἴδους, εἶναι ὅλοι οἱ «δυτικοὶ ἡγέτες» (μαριονέτες στὴν οὐσία!!!).

Τὸ τὶ ἤθελαν νὰ ξέρουμε εἶναι τὸ θέμα μας…!!!

Διότι συζητᾶμε γιὰ τοὺς ἰδίους ἐκείνους Τούρκους, ποὺ τόσα χρόνια, αὐτὰ τὰ ἴδια Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως καὶ Ἀποχαυνώσεως, μαζὺ μὲ ὅλο τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα, τὴν πολιτεία μας, ἀλλὰ καὶ τὰ κομματομάγαζά τους, μᾶς ἐκπαίδευαν στὸ νὰ ἀσπασθοῦμε τὴν «ἑλληνοτουρκικὴ φιλία» καὶ νὰ τοὺς βλέπουμε σὰν ἀδέλφια μας.

«…Ο Αμπντί Ιπεκτσί ήταν αρχισυντάκτης της Miliyet και θεωρείται το alter ego του πρωθυπουργού της εισβολής Μπουλέντ Ετσεβίτ.

Ο Ιπεκτσί ήταν donme, δηλαδή Θεσσαλονικιός εβραϊκής καταγωγής, και η οικογένειά του έχει μεγάλη συμβολή στον τεκτονισμό και στην πολιτική στο Οθωμανικό και στο κεμαλικό κράτος. Ο Ιπεκτσί, σύμφωνα με τις απόψεις συναδέλφων του, ήταν ένας κατά δήλωση, μετριοπαθής σοσιαλδημοκράτης, αλλά βαθύτατα εθνικιστής (Miliyeti), είχε δεσμούς με τις ένοπλες δυνάμεις γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα και μπορεί να χαρακτηρισθεί σύμφωνα με τον Ν. Σαρρή, ως «ο κύριος εκπρόσωπος του πολιτικοστρατιωτικού κατεστημένου της Τουρκίας»…»

Τὸ βραβεῖο Ἰπεκτσί καὶ ἡ «ἑλληνοτουρκική φιλία»!

ΤΟ  ΜΙΣΟΣ.

Ὅσο ὑπάρχῃ ὁ πρόστυχος ὁ Ἕλληνας σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο,
δὲν βγαίνει, μὰ τῷ θεῷ, αὐτὸ τὸ μῖσος ἀπὸ μέσα μου.
Σὰν στέκομαι καὶ τὸν κυττάζω τὸν σκύλο,
δὲν βγαίνει, μὰ τῷ θεῷ, αὐτὸ τὸ μῖσος ἀπὸ μέσα μου,
χιλίων γκιαούρηδων τὰ κεφάλια δὲν σβήνουν ἕνα μῖσος.

Ἐκδίκηση νὰ πάρῶ εἶναι ὁ μοναδικός μου στόχος,
σὰν ἀναμετρηθῶ στῆς μάχης τὸ πεδίο.
Χιλίων γκιαούρηδων τὰ κεφάλια νὰ κλαδέψω σὲ μιὰν ἡμέρα,
δὲν βγαίνει, μὰ τῷ θεῷ, αὐτὸ τὸ μῖσος ἀπὸ μέσα μου,
χιλίων γκιαούρηδων τὰ κεφάλια δὲν σβήνουν ἕνα μῖσος.

Τὰ κεφάλια τριάντα χιλιάδων νὰ πολτοποιοῦσα,
Τὰ δόντια δέκα χιλιάδων μὲ τὴν τανάλια νὰ ἔβγαζα,
Ἑκατὸ χιλιάδων τὰ πτώματα νὰ σκορποῦσα στὶς ῥεματιές,
δὲν βγαίνει, μὰ τῷ θεῷ, αὐτὸ τὸ μῖσος ἀπὸ μέσα μου,
χιλίων γκιαούρηδων τὰ κεφάλια δὲν σβήνουν ἕνα μῖσος.

Ὁ κόσμος ὅλος ξέρει πόσο ἀνώτερος εἶναι ὁ Τοῦρκος
καὶ πόση κακοήθεια φωλιάζει στὸ μυαλὸ τοῦ Ἕλληνα.
Πέντε χιλιάδων τὰ πτώματα νὰ ἔκαιγα στοὺς κλιβάνους,
δὲν βγαίνει, μὰ τῷ θεῷ, αὐτὸ τὸ μῖσος ἀπὸ μέσα μου,
χιλίων γκιαούρηδων τὰ κεφάλια δὲν σβήνουν ἕνα μῖσος.

*****

Σαράντα χιλιάδες τους νὰ σούβλιζα μὲ τὴν λόγχη μου,
ὀγδόντα χιλιάδες τους νὰ ἔστελνα στὴν κόλαση,
ἑκατὸ χιλιάδες τους νὰ κρεμοῦσα στὸ σκοινί,
δὲν βγαίνει, μὰ τῷ θεῷ, αὐτὸ τὸ μῖσος ἀπὸ μέσα μου,
χιλίων γκιαούρηδων τὰ κεφάλια δὲν σβήνουν ἕνα μῖσος!

Βραβεῖα Ἰπεκτσί!

Βραβεῖα, συνέδρια, ἀδελφοποιήσεις…
Ἡ προπαγάνδα στὰ μέγιστα…
Καὶ πρῶτο πρῶτο τὸ βραβεῖον Ἰπεκτσί…
Ἕνα βραβεῖον ποὺ ἔλαβαν ὅλοι οἱ …μεγάλοι!!! (Μεταξὺ αὐτῶν ποὺ προῴθησαν τὴν …«ἑλληνοτουρκικὴ φιλία, στηρίζοντας τὰ ἐν λόγῳ βραβεῖα, ἡ Μαργαρίτα Παπανδρέου. Μεταξὺ αὐτῶν ποὺ ἔλαβαν τὰ βραβεῖα ὁ Γιῶργος  Παπανδρέου, ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης, ἡ Λιάνα Κανέλλη καὶ ὁ …Μίκης Θεοδωράκης!!!)

Πῶς συνάδουν αὐτές οἱ φιλίες μέ τούς «κακούς» ἡγέτες;
Ἡ ἀπάντησις προκύπτει ἐκ τῆς παρατηρήσεως καὶ μόνον.
Ὅταν θὰ ἔχουν τελειώση ὅλα, τότε ποὺ θὰ ἀπομένουν ἐλάχιστοι γιὰ νὰ θυμοῦνται, θὰ ὑπερισχύση ἡ πλύσις ἐγκεφάλου, ποὺ ἐφήρμοζαν τόσες δεκαετίες, μέσα ἀπὸ τὴν ἀ-παιδεία τους!
Ὅλοι ἀδέλφια… Ὅλοι πολυπολιτισμένοι… Ὅλοι ἕνα πρᾶγμα λέμε…

Τόσα χρόνια λοιπὸν τὰ τῆς φιλίας τῶν λαῶν ἦσαν πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ κάθε ἄλλην προπαγάνδα.
Βραβεῖα, διαφημίσεις, συναυλίες, διαλέξεις, συνέδρια, ὁμιλίες… Ἐπιμόρφωσις δῆλα δὴ γιὰ νὰ ξεμάθουμε τὴν ἱστορία καὶ νὰ τὴν μάθουμε ἀπὸ τὴν πιὸ …λάιτ πλευρά της, μὲ τέτοιον τρόπο ποὺ τελικῶς νὰ εὐθύνονται κάποια πρόσωπα κι ὄχι ἕνα σύνολον. Ἐπιμόρφωσις ἀπ΄ εὐθείας ἐλεγχόμενη ἀπὸ τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ τὸν Βερέμη του, ποὺ φυσικὰ ἐλέγχει καὶ τὸ τὶ θὰ διδαχθῆ στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων δραστηριοτήτων του.

Οἱ (πολύ) κακοὶ Τοῦρκοι καὶ πῶς νὰ τοὺς ΜΙΣΗΣΟΥΜΕ περισσότερο!!!7

Θᾶνος Βερέμης

Διότι οἱ λαοί, ὅπως πιστεύω κι ἐγώ, εἶναι ἀνεύθυνοι.
Ἀλλὰ εἶναι ἀνεύθυνοι διότι ἐκπαιδεύονται μέσα στὴν παραπληροφόρησιν, τὸ ψέμμα καὶ τὸν σκοταδισμό.
Ὅμως ἀλλοιῶς μᾶς τὰ ὑπαγορεύουν οἱ …«φωστῆρες»!!!
Κατ’ ἐπέκτασιν ὁ κακὸς εἶναι ὁ (παρ΄ ὁλίγον ..«τοῦρκος) Κεμὰλ κι ὄχι οἱ Τοῦρκοι. Ὁ κακὸς εἶναι ὁ Ἐρντογὰν καὶ ὄχι οἱ Τοῦρκοι.
Οἱ κακοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ λαμβάνουν ἐντολὲς ἀπὸ τὸν Ἐντογὰν (λιμενικό του) ἤ αὐτοὶ ποὺ δὲν διώκονται ἀπὸ τὸν Ἐντογάν, (δουλέμποροι) ἀλλὰ ὄχι οἱ Τοῦρκοι.  Οἱ Τοῦρκοι πρέπει νὰ …ἀπελευθερωθοῦν ἀπὸ τοὺς κακούς τους δαίμονες…
Καὶ γιὰ αὐτὸ φροντίζει, πολὺ συστηματικά, ὁ Soros καὶ τὰ δίκτυά του στὴν Τουρκία, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐδῶ ΕΛΙΑΜΕΠ, ποὺ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὰ ἴδια δίκτυα!!!

Οἱ (πολύ) κακοὶ Τοῦρκοι καὶ πῶς νὰ τοὺς ΜΙΣΗΣΟΥΜΕ περισσότερο!!!5

Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ ἡ Νέα (καὶ παλαιά) Τάξις Πραγμάτων.

Διότι ὅλα τὰ ἐξοπλιστικὰ προγράμματα ἐβασίσθησαν μὲν στὴν «ἐπιθετικότητα» τῶν Τούρκων, ποὺ ὅμως ἦταν κάπως …«προσχεδιασμένη» καὶ καλοοργανωμένη,  ἀπὸ τοὺς ἰδίους ποὺ μᾶς …ἐκπαίδευαν γιὰ τὴν «ἀδελφοσύνη τῶν λαῶν, πρὸ κειμένου νὰ …«συμφωνήσουμε» μὲν ΟΛΟΙ μας σὲ αὐτά, νὰ πασχίζουμε δέ, ὡς λαοί, γιὰ τὴν …παύσιν τους!!!Οἱ (πολύ) κακοὶ Τοῦρκοι καὶ πῶς νὰ τοὺς ΜΙΣΗΣΟΥΜΕ περισσότερο!!!8

Ἡ Hurriyet (καὶ πάλι) πρωτοστατεῖ σὲ ἐκστρατεία ἐπιθέσεως κατὰ τῆς Ἑλλάδος!!!

Ἤ, ἀκόμη χειρότερα, νὰ δεχόμεθα ὡς κάτι …φυσικὸ τὸ νὰ διδάσκονται τὰ Πομακόπουλα, ἀλλὰ καὶ ΟΛΑ τὰ Ἑλληνόπουλα, τὴν τουρκική, ἀπὸ τὸ Γυμνάσιον!!!

Ναί, ναί, μόνον τὰ τουρκικὰ μᾶς ἔλλειπαν ὡς ξένη γλῶσσα!!!

Ἀνοικτή ἐπιστολή πρός τόν ὑπουργό παιδείας. ΦΕΚ 867

Ἐπὶ τέλους, τὸ δημόσιον γράφει τουρκικά!

Κι ἔτσι, ἐφ΄ ὅσον ψηφίζουμε, παραμένουμε ΣΥΝ-ὑπεύθυνοι στὰ ἐγκλήματα, ἀλλὰ οὐδεὶς μᾶς ἐξηγεῖ πὼς στὴν πραγματικότητα, εἶτε ψηφίσουμε, εἶτε ὄχι, μᾶς ἔχουν πρὸ πολλοῦ φορτώσει τοὺς …τοποτηρητές, ποὺ ἄλλοι ἐπέλεξαν, πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, γιὰ ἐμᾶς!!!
[-
Ἡ συστηματικὴ προσπάθεια τῶν κρατούντων νὰ μᾶς φορτώσουν μὲ χρέη δισεκατομμυρίων, τὴν στιγμὴ ποὺ ὅλος ὁ κομματικὸς στρατὸς τῶν βολεμένων «ἔπαιρνε τὸ κάτι τίς του», εἶναι γεγονός. Μάλιστα, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ πρόκειται γιὰ συμμορία (ἡ συμμορία τῶν 300) ΟΥΔΕΠΟΤΕ θὰ δοῦμε, μέσα ἀπὸ τὶς δικές τους βο(υ)λές, τιμωρία.-]

Εὔκολα γιὰ αὐτοὺς ἐτοῦτα τὰ …ζητηματάκια!!!

Κρατώντας ΚΑΙ τὸ μαχαῖρι καὶ τὸ πεπόνι (τὰ ταμεῖα τοῦ κράτους, τὴν ἀ-παιδεία καὶ τὴν …«ἐνημέρωσίν» μας!!!) μποροῦσαν καὶ μποροῦν, πολὺ εὔκολα, νὰ μᾶς στρέφουν, ἤ νὰ μᾶς ἀποστρέφουν, ἀπὸ ὅσα τοὺς ἐξυπηρετοῦν, ἤ δὲν τοὺς ἐξυπηρετοῦν!!!
Καιρὸς λοιπὸν νὰ …δικαιολογηθοῦν ΚΑΙ τὰ ἐξοπλιστικά!
Διότι ὁ Ἐρντογὰν εἶναι τόσο κακός, ποὺ ΚΑΙ θὰ τὸν ἀνατρέψουν ἀλλά, πολὺ πιθανόν, ἴσως νὰ πρέπῃ κι ἐμεῖς νὰ βάλουμε τὸ …χεράκι μας, γιὰ νὰ σωθοῦν οἱ γείτονες καὶ ἡ «φιλία τῶν λαῶν»!!!
Ἡ ἀλήθεια φυσικὰ δὲν θὰ εἰπωθῆ. Δὲν εἶναι γιὰ τὰ …αὐτάκια μας!!!

 

Κι ἐρχόμαστε στὸ ἐδῶ καὶ τώρα.

Τὸ ἐδῶ καὶ τώρα, ὅταν ὅλος ὁ κομματικὸς στρατός, τὰ δίκτυα τοῦ κάθε Soros, τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως κι Ἀποχαυνώσεως, οἱ κάθε λογῆς ΜΚΟ, τὰ «ἀντιῤῥατσιστικά» καὶ τὰ «ῥατσιστικά» τους ἔργα, ἡ βο(υ)λή τους, τὰ ἀ-παιδαγωγικὰ ἰνστιτουτα, τὰ ἀνθελλήνιστα ΑΕΙ, τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ, μὰ καὶ ὅλος ὁ «πεπολιτισμένος κόσμος τους, ὅπως φυσικὰ  καὶ ὅλος ὁ στρατὸς τῶν πρακτορίσκων, σημαίνει:

  • καλοὶ τοῦρκοι
  • ὡραῖα τὰ τουρκικά.
  • δὲν ὑπάρχουν Πομᾶκοι
  • ζήτω ἡ ἑλληνοτουρκικὴ φιλία καὶ κάτω τὰ σύνορα
  • κάτω οἱ ἐξοπλισμοί. (μὰ ζήτω τὰ ἐξοπλιστικά!!!)
  • σβήσιμο κάθε ἱστορικῆς μνήμης ποὺ ἀποδεικνύει τὶς πραγματικές μας σχέσεις μὲ τοὺς γείτονες.
  • ἀποποινικοποίησις κάθε ἀρνήσεως ἄλλης γενοκτονίας, πλὴν αὐτῆς τῶν …«περιουσίων».
  • τζαμιὰ παντοῦ, καὶ ἰδίως στὸ πνευματικό-ἱστορικὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν
  • ἀποβλάκωσις δική μας καὶ τελικῶς ἀποδοχή, ἀπὸ πλευρᾶς μας, κάθε εἴδους προπαγάνδας τους…

Κι ὅλα αὐτὰ ἦσαν πολὺ …φυσιολογικά!!!

Μέσα σὲ ὅλο τὸ παραπάνω σκηνικὸ ΚΑΙ οἱ στρατιὲς τῶν ΛΑΘΡΟμεταναστῶν, ποὺ μὲ τὴν μάσκα τῶν «προσφύγων» (πρόσφυγες ἀπό τό Πακιστάν; Τό Μπαγκλαντές; Τό Μαρόκο; Τό Ἀφγανιστάν; Τό Ἰράκ;) ἁλώνουν καθημερινῶς τὶς κοινωνίες μας. Ἡ Μυτιλήνη χάθηκε ἤδη…
Ἡ Κῶς βουλιάζει… Ἡ Ἀθῆνα πνίγηκε…
Κι ἐμεῖς περιμένουμε κάτι, ἀπὸ κάπου… Ἀλλὰ δὲν ξέρουμε τί…
Ἐλπίζουμε κι ἀναμένουμε…
Μὰ ὅλα τὰ σημάδια ἀποδεικνύουν πὼς τὸ κακὸ ἀκόμη ΔΕΝ τὸ εἴδαμε σὲ ὅλες του τὶς διαστάσεις!

(ΔΕΝ συνυπολογίζω τὸ πλοῖο μὲ τὰ 5.000 ὅπλα, ποὺ μόλις …συμμάζεψε τὸ πολεμικό μας ναυτικό!!!)

Οἱ (πολύ) κακοὶ Τοῦρκοι καὶ πῶς νὰ τοὺς ΜΙΣΗΣΟΥΜΕ περισσότερο!!!10

πρῶτο θέμα

Καὶ οἱ ὁποῖοι …«πρόσφυγες», ποὺ …λιάζονται, καταφθάνουν ἐδῶ, μὲ κόστος 10.000 εὐρῶ τὸ …κεφάλι (ὅταν γιὰ νὰ πᾶν ἀπὸ τὸ Πακιστὰν στὴν Σουηδία χρειάζονται μόλις 300 εὐρόπουλα) καὶ …ΔΕΝ γνωρίζουν τὴν προέλευσίν τους!!!

Οἱ (πολύ) κακοὶ Τοῦρκοι καὶ πῶς νὰ τοὺς ΜΙΣΗΣΟΥΜΕ περισσότερο!!!9

Ὅλοι «Μουχάμεντ ἀπὸ Παλαιστίνη» εἶναι!!!
Ἄν τέ… ἔως Συρία νὰ φθάσουν!!!
Μὰ ἄν καὶ τὰ γνωρίζουν δὲν τὰ θεώρησαν, ἔως τώρα, ἄξια ἀναφορᾶς τὰ μέσα τῆς προπαγάνδας τους…
Οὔτε κἄν τὸ …«ἐπαναστατικό» lifo!!!

Γιά τούς Ἕλληνες ἀστέγους μανδάμ Τασία περισσεύει κάποιο διαμερισματάκι;

Στοὺς ἀστέγους τῆς Κουμουνδούρου, ὁ τΣΥΡΙΖΑ λέει ΨΟΦΗΣΤΕ!!!

Καὶ φυσικὰ ὅλα τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, καθὼς καὶ ἡ Hurriet, τῆς …«γείτονος», έλέγχονται, ὅπως προανέφερα, ἐπίσης ἀπὸ  …«περιουσίους», οἱ ὁποῖοι μᾶς …«ἔπεισαν» ἐπίσης γιὰ τὴν «ἀνάγκη τῶν ἐξοπλιστικῶν», ποὺ τώρα θὰ χρησιμοποιηθοῦν ὅπως τοὺς …πρέπει!!!

Οἱ Τοῦρκοι δὲν εἶναι οὔτε καλοὶ οὔτε κακοί.
Εἶναι ὅπως ὅλοι οἱ ἄλλοι λαοί. Ὅπως τοὺς ἐκπαίδευσαν, ἔτσι θὰ ἀντιδράσουν.
Σφαγεῖς τούς ἤθελαν; Σφαγεῖς ἔγιναν.
Πεπολιτισμένους τούς ἤθελαν; Πεπολιτισμένοι ἔγιναν.
(Ἀρκεῖ νὰ δοῦμε τὴν ἀνάπτυξιν σήμερα, κυρίως στὰ παράλια!!! Ναί, πολὺ πιθανὸν νὰ εἶναι ἑλληνογενεῖς οἱ μετέχοντες τῆς ἀναπτύξεως. Σημασία δὲν ἔχει ὅμως ἡ καταγωγὴ ἀλλὰ ἡ συνείδησις, ποὺ οἰκοδομεῖται ἀπὸ τὴν ἐκπαίδευσιν, τὴν πολιτεία καὶ τὸ κράτος.)

Τὸ παιχνίδι ποὺ ἔστησαν εἶναι πολὺ βρώμικο.
Τὸ παιδάκι, κατὰ πῶς φαίνεται, δὲν τὸ ἔπνιξαν τοῦρκοι ἀλλὰ ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἤθελαν  νὰ ξεσηκώσουν θύελλες κατὰ τῶν …«κακῶν».
Γιὰ αὐτὸ …«σηκώθηκε ὁ πλανήτης στὸ πόδι». Γιὰ αὐτὸ μᾶς δείχνουν εἰκόνες, ποὺ ἄν προήρχοντο ἀπὸ τὴν Οὐκρανία, τὴν Συρία, τὴν Ὑεμένη, τὴν Παλαιστίνη, τὴν Λιβύη, τὸ Ἰρὰκ θὰ ἀπεκρύβοντο…
Γιὰ αὐτὸ μᾶς μετατρέπουν ὅλους σὲ κοινωνοὺς τῆς δυστυχίας.
Μίας δυστυχίας ποὺ ἄλλοι προκαλοῦν καὶ ἄλλοι εὐθύνονται  γιὰ τὸν ἐρχομό της, ἀλλὰ ποὺ θὰ τὴν ὑποστοῦμε ὅλοι μας, ἐφ΄ ὅσον αὐτὰ συμβαίνουν στὶς …δημοκρατίες τους!!!

Γιὰ τὴν ὥρα βγάζουμε τὸν …σκασμό!
Καί ποιός νά ἀντιδράσῃ; Δὲν θέλουμε νὰ μᾶς ἀποκαλέσουν ἀπὸ ἐπάνω καὶ  …ῥατσιστές!!!

Φιλονόη

  Υ.Γ. Ὅσο μᾶς δείχνουν κάποιον σὰν κακό, τόσο περισσότερο ὑποψιασμένοι ὀφείλουμε νὰ παραμένουμε!!!

 

 

(Visited 449 times, 1 visits today)
Leave a Reply