Ὁποιαδήποτε συζήτησις μὲ τὸν κατακτητὴ δηλώνει ΑΠΟΔΟΧΗ τῶν κατακτήσεών του!!!

Πότε θά γίνη ἀντιληπτό ἐκεῖ κάτω, στὸ νησί, ὅτι συζητήσεις μέ τόν κατακτητή ἁπλᾶ δείχνουν ὅτι ἀποδεχόμεθα τό status πού δημιούργησε ἡ Εἰσβολή τοῦ 1974;;;;

Ὁποιαδήποτε συζήτησις μὲ τὸν κατακτητὴ δηλώνει ΑΠΟΔΟΧΗ τῶν κατακτήσεών του!!!

Ἄν πρέπῃ νὰ συζητήσουμε αὐτὴ ἡ συζήτησις πρέπει νὰ ξεκινήσῃ ἀπὸ τὴν παραδοχή, ἀπὸ μέρους τῶν Τούρκων, τοῦ παρανόμου τοῦ δημιουργηθέντος  status.

Ἀλλοιῶς ΟΥΔΕΜΙΑ συζήτησις…!!! Τέλος….!!!

Καλλίτερα μὴ λύσις, ἀπὸ μία λύσι ποὺ θὰ ἀποπατῆ στὰ κόκκαλα τῶν Ἡρώων μας τοῦ 1974, καθὼς καὶ τῶν τόσων ἀθώων θυμάτων τῶν βαρβάρων!!!

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

(Visited 114 times, 1 visits today)
Leave a Reply