Πρὶν καὶ μετὰ τὸν …«ἐκδημοκρατισμό» τους!!!

Πρὶν καὶ μετὰ τὸν ...«ἐκδημοκρατισμό» τους!!!

Ὁ …«ἐκδημοκρατισμός» ποὺ ἐπιβάλλουν μὲ τὶς …«πορτοκαλί» τους ἐπαναστάσεις τους, πονάει πολύ. Πονάει καὶ καταστρέφει.
Φέρνει αὐτὰ τὰ ἀποτελέσματα κι ἄλλα, πολλὰ χειρότερα, ποὺ δὲν φαίνονται.

Ἡ Οὐκρανία δὲν περιλαμβάνεται στὴν παραπάνω εἰκόνα ἀλλὰ γνωρίζουμε καὶ τὶς ἐκεῖ ἐπιπτώσεις.

Πρὶν καὶ μετὰ τὸν ...«ἐκδημοκρατισμό» τους!!!2

Ἴδιες εἰκόνες σὲ ὅλον τὸν πλανήτη…
Ὅπου πατοῦν τὸ βρωμοπόδαρό τους…
Ἀκολουθεῖ ἡ Τουρκία, ἡ Βουλγαρία ἴσως…
Ἐμεῖς ἤδη καιγόμαστε… (Ἀλλὰ ἀκόμη κυττοῦμε τὸ …δάκτυλο τῶν οἰκονομικῶν μέτρων, ποὺ χρησιμοποιοῦνται ὡς …μέσον καὶ μαστίγιον, ἀλλὰ ποὺ παραμένουν πάντα μέσα κι ὄχι στόχος!!!)
Πλησιάζει καὶ ἡ ὥρα τῆς Ἰσπανίας, ἰδίως τώρα ποὺ τὸ …«αὐθόρμητο δημοψήφισμα» εἶχε αἴσιο, γιὰ τὰ σχέδιά τους, ἀποτέλεσμα…
Ἡ Ἰταλία… Ἡ Εὐρώπη ὅλη…
Φωτιὲς …«ἐκδημοκρατισμοῦ» μᾶς ἀνάβουν…
Καὶ γιὰ νὰ σβήσουν αὐτὲς οἱ φωτιὲς θὰ χρειασθῇ πολὺς κόπος καὶ πόνος καὶ πόλεμος!!!

Φιλονόη

Σημείωσις

Μεταξὺ τῶν πολλῶν ἄλλων ἀσυναρτησιῶν ποὺ εἶπε ἡ …πρωθυπουργάρα μας στὴν παρέα τοῦ Κλίντον, ἦταν καὶ κάτι γιὰ τὸν …ἐκδημοκρατισμὸ τῆς Εὐρώπης. Αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ ἀπόσπασμα τῶν ὅσων (κατάφερε καί) εἶπε, εἶναι καὶ τὸ «ζουμάκι» μας.
Ὅταν ἀκοῦμε «ἐκδημοκρατισμός» νὰ συνειδητοποιοῦμε πὼς ἀναφέρονται σὲ εἰκόνες καταστροφῆς, σὰν τὶς παραπάνω.
Ἐπεὶ δὴ τὰ τελευταῖα ἑβδομήντα χρόνια δὲν ἔχουμε δεῖ καταστροφὲς ἐπὶ εὐρωπαϊκῶν ἐδαφῶν, ἴσως νὰ μᾶς ξαφνιάζῃ μία τέτοια …«ἰδέα». Ἀλλὰ δὲν εἶναι δική μου!!!
Εἶναι τῆς …πρωθυπουργάρας μας, ποὺ συνήθως δὲν ξέρει τὶ τῆς γίνεται, ἀλλὰ ἐπαναλαμβάνει, σὰν καλοεκπαιδευμένη μαϊμοῦ, ὅσα τῆς ὑπαγορεύουν (καὶ μάλιστα χασκογελώντας …ἠλίθια, σὰν νὰ πηγαίνῃ …ἐκδρομή!!!).

Πρὶν καὶ μετὰ τὸν ...«ἐκδημοκρατισμό» τους!!!3

Τὸ πῶς ἀντιλαμβάνεται τὸ ἐν λόγῳ κουδουνισμένο τὴν δημοκρατία δὲν τὸ γνωρίζω.
Τὸ πῶς ὅμως τὴν ἀντιλαμβάνονται οἱ χρηματοδότες-ἐντολεῖς του τὸ ἔχουμε ἤδη διαπιστώσει.
Κι ἐπεὶ δὴ ὁ …«ἐκδημοκρατισμός» τους  σημαίνει ὁλοσχερὴς καταστροφή…
Κι ἐπεὶ δὴ αὐτὸς ὁ …«ἐκδημοκρατισμός» θὰ περάση πρὼτα ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ νὰ πάῃ εἰς τὰς Εὐρώπας τους…
Κι ἐπεὶ δὴ πάντα μᾶς προειδοποιοῦν ὅλοι αὐτοὶ οἱ τρισάθλιοι γιὰ τὰ ὅσα μᾶς προετοιμάζουν…
…ἄς βροῦμε καλοῦ κακοῦ κάποιαν …σπηλιά!!! Ὄχι γιὰ νὰ μείνουμε… Ἔτσι, γιὰ νὰ ὑπάρχῃ.
Κι ἀχρείαστη ἄς εἶναι…

Υ.Γ.1. Δὲν ξέρω ἐὰν εἶναι ἁπλῶς ψεύτης ἤ ἠλίθιος ψεύτης. Δὲν ξέρω ἐὰν εἶναι μία ἁπλῆ κουδουνισμένη κουδουνίστρα ἤ μία ἀρχικουδουνίστρα. Δὲν τὸν ἔχω ἀκούσει νὰ ἐκφέρῃ πολιτικὸ λόγο, παρὰ μόνον νὰ ἀναπαράγῃ ἕτοιμα δημαγωγικὰ λογίδρια ἄλλων. Δὲν γνωρίζω λοιπὸν ἐὰν εἶναι ἕνας ἁπλὸς ἀνόητος, ποὺ τοῦ βαροῦν καὶ χορεύει, ἤ κάτι παραπάνω. Θὰ μάθουμε συντόμως.

Υ.Γ.2. Ἐγὼ πολὺ πιθανὸν νὰ γράφω ἀσυναρτησίες σήμερα. Ἐσεῖς μὴν μὲ πιστεύετε… Ἁπλῶς σκεφθεῖτε!!!

ἀπὸ ἐφημερίδα «Ἑστία» τὸ ἀπόσπασμα

φωτογραφία

καὶ φωτογραφία

(Visited 89 times, 1 visits today)
Leave a Reply