Ἄξιος Φύλαξ τῆς Μνήμης ἔως τὸ Τέλος!!!

Dr Khaled Assad διηύθυνε τὶς ἀνασκαφὲς καὶ τὴν λειτουργία τῆς Παλμύρας γιὰ πενήντα χρόνια.
Τὴν ὥρα τοῦ κινδύνου φρόντισε νὰ ἀπομακρύνῃ τὰ κινητὰ μνημεῖ  καὶ ὅλο τὸ προσωπικό.
Καὶ ἔμεινε ἐκεῖ…

Ἄξιος Φύλαξ τῆς Μνήμης ἔως τὸ Τέλος!!!

Ἦταν 82 ἐτῶν!!!
Φύλακας ἄξιος τῆς μνήμης… Ἔως τὸ τέλος…

Ἀγγελικὴ Κοτταρίδη

(Visited 215 times, 1 visits today)
Leave a Reply