Ἐπομένη Black Friday γιὰ τὰ χρηματιστήρια ἡ Παρασκευὴ 18 Δεκεμβρίου 2015.

Σημειώστε στο ημερολόγιο σας την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015.
Ἐπομένη Black Friday γιὰ τὰ χρηματιστήρια ἡ Παρασκευὴ 18 Δεκεμβρίου 2015.
Στις 16 Δεκεμβρίου 2015 οι αγορές αναμένουν ανακοίνωση του FED για αύξηση των επιτοκίων κατά 0, 25 ποσοστιαίες μονάδες.
Συνήθως οι χρηματιστηριακές αγορές αντιπαθούν τις αυξήσεις επιτοκίων και ακολουθεί ως διόρθωση μία πτώση τιμών.
Το ίδιο συμβαίνει και για τις αγορές ομολόγων, ιδιαίτερα επηρεάζοντας πτωτικά τις τιμές των ομολόγων σταθερού επιτοκίου.
Η άνοδος επιτοκίου του FED αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την ισοτιμία του δολλαρίου έναντι των άλλων ανταγωνιστικών νομισμάτων.
Όλα τα παραπάνω προβλέπονται ως φυσιολογική εξέλιξη με βάση την οικονομική θεωρία και πράξη και πρέπει να θεωρούνται γνωστά από τους επενδυτές..

Αυτό που ίσως δεν είναι γνωστό είναι ότι την Παρασκευή 18.12.2015 λήγουν δικαιώματα προαιρέσεως αξίας 1,1 τρις δολαρίων για τον δείκτη S &P 500.
Από αυτά τα δικαιώματα αξίας 670 δις δολλαρίων είναι τύπου put, δηλαδή παρέχουν το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, της πωλήσεως του δείκτη σε συγκεκριμένη και προκαθορισμένη τιμή.
Εννοείται ότι αν ο δείκτης S & P 500 βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα από τα προκαθορισμένα, τότε το δικαίωμα δεν θα ασκηθεί και οι κατέχοντες θα χάσουν το σύνολο της επενδύσεως τους, με αναπόφευκτη όμως την πτώση της τιμής του δείκτη S &P 500 κατά κάποιο ποσοστό.
Αυτό θα συμβεί γιατί οι κατέχοντες τα δικαιώματα προαιρέσεως για να τα ασκήσουν θα πρέπει να κατέχουν και τον δείκτη, ενώ δεν θα μπορούν να τον αγοράσουν φθηνότερα από την αγορά.
Από τα δικαιώματα αξίας 670 δις δολλαρίων δικαιώματα αξίας 215 δις δολλαρίων έχουν τιμή άσκησης ανάμεσα στο 1900 και το 2050.
O δείκτης έκλεισε την Παρασκευή με τιμή 2012,37
Αν η τιμή παραμείνει ανάμεσα στο 1900 και το 2050, τα δικαιώματα αυτά θα ασκηθούν με κάποιο μικρό κέρδος, με την προϋπόθεση βέβαια ότι κάποιος από τους συμμετέχοντες στην αγορά θα πουλάει τον δείκτη S & P 500 σε χαμηλότερη τιμή από την προκαθορισμένη στα δικαιώματα.
Αν οι επενδυτές πωλούν μαζικά τον δείκτη, την σχετική ζημία θα την υποστούν όσοι διέθεσαν τα δικαιώματα, δηλαδή οι μεγάλοι παίκτες (τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες), που θα είναι υποχρεωμένοι να αγοράζουν και μάλιστα με σταθερές τιμές.
Αν όμως οι τιμές διαμορφωθούν πολύ κάτω από το 1900, δηλαδή αν συνεχισθεί η πτώση κατά 5,6% από τα τρέχοντα επίπεδα, τότε οι κατέχοντες τα δικαιώματα θα τα ασκήσουν σίγουρα με κέρδος, αλλά αυτό το κέρδος δεν θα επιβαρύνει τους υπολοίπους επενδυτές, αλλά μόνο τους εκδότες των δικαιωμάτων.
Αν η τιμή έχει πέσει, οι κατέχοντες τα δικαιώματα επενδυτές θα αγοράζουν τον δείκτη σε χαμηλότερες τιμές απευθείας από τις αγορές, κερδίζοντας την διαφορά και χωρίς να χρειάζονται επιπλέον κεφάλαια.
Οι οικονομικές συνθήκες ευνοούν σήμερα μία πτώση του δείκτη κάτω από το όριο των 1900 και προετοιμάζουν για τους εκδότες των δικαιωμάτων μία ζημία συνολικού ύψους τουλάχιστον 37,5 δις δολλαρίων (= 670* 0,056).
Θεωρητικά υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο απότομης αυξήσεως του δείκτη πάνω από τα 2050, αλλά η επίτευξη ανόδου δεν συμβιβάζεται με ανακοίνωση αυξήσεως των επιτοκίων του FED στις 16.12.2015.
Αν πάντως η τιμή του δείκτη βρεθεί στην ζώνη 1900 έως 2050 στις 18.12.2015, ένα μεγάλο μέρος των δικαιωμάτων θα ασκηθεί από τους κατόχους τους, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η αξία των δικαιωμάτων μηδενίζεται.
Οι κάτοχοι των δικαιωμάτων πριν ή και μετά την ανακοίνωση της αυξήσεως των επιτοκίων του FED ενδέχεται να ρευστοποιήσουν ομόλογα σταθερού επιτοκίου για να αγοράσουν τον δείκτη πριν τον πουλήσουν.
Έτσι θα έχουμε παράλληλα και μία σημαντική πτώση τιμών στις αγορές ομολόγων των ΗΠΑ.
Οι εκδότες θα πρέπει να τους καταβάλλουν σύντομα ένα πραγματικά τεράστιο ποσό ανάμεσα στα 37,5 και τα 215 δις δολλάρια ή να τους πείσουν να ανανεώσουν το επενδυτικό τους στοίχημα, πουλώντας τους δικαιώματα τύπου put στον S & P 500 με προκαθορισμένη χαμηλότερη τιμή και μεταγενέστερη λήξη.
Τι θα προτιμήσουν όμως οι επενδυτές;
To ρευστό ή νέα δικαιώματα προαιρέσεως;
Tην απάντηση θα την μάθουμε όλοι στις 20 Δεκεμβρίου 2015 με κλειστά τα χρηματιστήρια, κατά πάσα πιθανότητα.
Ειδικότερα οι Έλληνες δεν προβλέπονται να χάσουν πολλά, καθώς βρίσκονται λόγω capital controls μακριά από τα ξένα χρηματιστήρια.
Εκτός βέβαια, αν έχουν επιλέξει να τηρούν τις καταθέσεις τους στην Γερμανία σε μία «ασφαλή» τράπεζα, που κατέχει 75 τρις δολλάρια σε παράγωγα στον ισολογισμό της και συνολικά κεφάλαια μόλις 68,4 δις ευρώ…
Μία παρόμοια καταιγίδα θα την αφήσει λέτε ανέπαφη;
Αυτά βέβαια ενδιαφέρουν όσους έχουν λεφτά στις διεθνείς αγορές.
Οι υπόλοιποι μπορούν να παρακολουθήσουν την συνέχεια των Star Wars με τον πρωτότυπο τίτλο The Force Awakens (H ΔύναμηΞυπνάει) στις 24 Δεκεμβρίου 2015.
Τελικά οι Αμερικανοί έχουν χιούμορ και πρόγραμμα επομένων ενεργειών μετά τις οικονομικές καταστροφές των επενδυτών…

 

(Visited 152 times, 1 visits today)
One thought on “Ἐπομένη Black Friday γιὰ τὰ χρηματιστήρια ἡ Παρασκευὴ 18 Δεκεμβρίου 2015.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐπομένη Black Friday γιὰ τὰ χρηματιστήρια ἡ Παρασκευὴ 18 Δεκεμβρίου 2015. | GRnea.gr

Leave a Reply