Ποιός ἀντέχει νά πληρώνῃ τό «κράτος-ληστή»;

Ποιός ἀντέχει νά πληρώνῃ τό «κράτος-ληστή»;

Ένας νέος δικηγόρος, ο Ιάσωνας, αναλαμβάνει να καταθέσει μια προσφυγή εναντίον του ΟΑΕΕ, για έναν πελάτη του που βγάζει €12.000 το χρόνο.

Τον χρεώνει €300 με το ΦΠΑ.

  •  Δίνει €56,10 ΦΠΑ
  • Δίνει €65,85 εισφορά στο Ταμείο Νομικών (27% στα €243,90)
  • Δίνει €51,63 φόρο εισοδήματος (29% στα €178,05)
  • Δίνει €41,30 προκαταβολή φόρου (80% του φετινού)
  • Δίνει €10 για ταξί (γιατί στα δικαστήρια δεν έχει πάρκινγκ δωρεάν για τους δικηγόρους)

Του έμειναν €76,12 για την εργασία του, ή το 25,37% της αμοιβής του.

Όταν ο καστανάς πελάτης του λέει πως «δεν αντέχω άλλο να πληρώνω το κράτος-αλήτη» ο νέος δικηγόρος ξέρει ακριβώς τί του λέει…

Ἀγησίλαος Βερούτης

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply