Οἱ ἄνδρες τοῦ ΛΒΟ τῆς ΕΛΔΥΚ…

Ἄνδρες τοῦ ΛΒΟ τῆς ΕΛΔΥΚ, ὑπὸ τὸν ὐπολοχαγὸ Πίο, πίσω ἀπὸ τὸ ὕψωμα Cyta, εἶχαν στήση τοὺς ὅλμους τους καὶ σφυροκοποῦσαν τοὺς ἐπιτιθεμένους Τούρκους.

Οἱ ἄνδρες τοῦ ΛΒΟ τῆς ΕΛΔΥΚ...

(Παρ΄ ὅ,τι ἦσαν στόχος λόγῳ μὴ δυνατότητος καλύψεως, στὴν τουρκικὴ ἀεροπορία.)

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

(Visited 349 times, 1 visits today)
Leave a Reply