Ἡ παιδεία (;;;) σήμερα…

 

Ἡ παιδεία (;;;) σήμερα...

Πρὶν τὴν σύνταξη ὁ διευθυντὴς ἑνὸς σχολείου ἀπεφάσισε νὰ ἀξιολογήσῃ ἔναν νέο δάσκαλο καὶ ἐπισκέπτεται τὴν τάξη τὴν ὥρα τῆς Ἱστορίας.
Στρέφεται πρὸς ἕναν μαθητὴ καὶ τὸν ῥωτᾶ κάτι εὔκολο: «Ποιός ἔκλεψε παιδί μου τά Χρυσᾶ Μῆλα τῶν Ἑσπερίδων;»
Ὁ μαθητὴς πετιέται ὄρθιος καὶ ἀπαντᾶ τρομοκρατημένος: «Ὄχι ἐγὼ κύριε Διευθυντά, σᾶς ὁρκίζομαι!!!»

Ὁ διευθυντὴς γυρίζει καὶ κυττάζει μὲ ἀπορία τὸν δάσκαλο… «Λέει τὴν ἀλήθεια κύριε διευθυντά, πρόκειται γιὰ πολὺ καλὸ παιδί!», ἀπαντᾶ ὁ δάσκαλος καὶ ὁ διευθυντὴς μένει ἐμβρόντητος…

Χωρὶς ἅλλη ἐρώτηση ὁ γηραιὸς διευθυντὴς γράφει μίαν ἀναφορὰ γιὰ τὴν ἀνεπάρκεια τοῦ δασκάλου καὶ τὴν στέλνει στὸν Ὑπουργὸ Παιδείας.

Ἢ ἀπάντησις ἀπὸ τὸ γραφεῖο τοῦ Ὑπουργοῦ ἦταν ἄμεση: «Θέματα τὰ ὁποία ἅπτονται κλοπῶν γεωργικῶν προϊόντων ἐμπίπτουν στὴν ἀρμοδιόίτητα τοῦ Ὑπουργείου Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως!»

Σαρλῆς Γιάννης

(Visited 296 times, 1 visits today)
Leave a Reply