Ἄλλο Εὐρώπη κι ἄλλο Η.Π.Α.

Ἄλλο Εὐρώπη κι ἄλλο Η.Π.Α.

Φιλικὴ συμβουλὴ πρὸς πάσα κατεύθυνση:

1. Τὰ προβλήματα τῶν ΗΠΑ, ΔΕΝ εἶναι προβλήματα τῆς Εὐρώπης. Οὔτε τῆς χώρας μας. Ἐὰν δὲν ζεῖτε στὶς ΗΠΑ, μὴν μᾶς τὰ ζαλίζετε…
2. Οἱ συνθῆκες (κοινωνικές, πολιτικὲς κτλ.) τῶν ΗΠΑ, ΔΕΝ εἶναι οἱ ἴδιες μὲ αὐτὲς τῶν διαφόρων χωρῶν τῆς Εὐρώπης. Οὔτε τῆς χώρας μας. Αὐτὸ μὲ τὴν βούρτσα, νὰ τὸ καταλάβουν κάποιοι.
3. Οἱ ἀπόόψεις, σωστὲς ῆ μή, ποὺ ἔχουν νόημα ῆ ἐφαρμογὴ στὶς ΗΠΑ, ΔΕΝ ἔχουν καμμία σχέση μὲ τὴν πραγματικότητα τῶν διαφόρων χωρῶν τῆς Εὐρώπης. Οὔτε θὰ ἦταν ἐφαρμόσιμες. Μὴν μπερδεύετε τὶς βοῦρτσες καὶ τὰ λοιπά.
4. Τὸ τὶ προβλήματα ἔχουμε στὴν Εὐρώπη καὶ τὸ τὶ σὲ κάθε μία χώρα τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου ξεχωριστά, ΔΕΝ θὰ τὰ μάθετε ἀπὸ τὶς ἀμερικανικὲς ἱστοσελίδες. Ἐκεῖ θὰ μάθετε γιὰ τὶς ΗΠΑ. Ἀνοίξτε ἕναν χάρτη, ἐπιτέλους. Ὄχι, οἱ ΗΠΑ ΔΕΝ βρίσκονται στὴν Εὐρώπη…
5. Τὶς ἰδιαίτερες κοινωνικές, πολιτικές, νομικὲς κτλ. συνθῆκες τῆς κάθε εὐρωπαϊκῆς χώρας θὰ τὶς μάθετε ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοὺς πολίτες της, ΟΧΙ ἀπὸ ἀμερικανικὲς ἱστοσελίδες. Ὄχι, γιὰ πολλοστὴ φορά, αὐτὲς οἱ χῶρες δὲν βρίσκονται στὶς ΗΠΑ.
6. Ἡ ἀμερικανικὴ ἰδεολογικὴ ἐπιρροὴ ΔΕΝ κάνει καλὸ πουθενὰ στὴν Εὐρώπη. Οὔτε ἔχει θέση ἐδῶ πέρα. Ἀκόμη κι ᾶν σᾶς περνᾷ γιὰ κάτι τὸ καλὸ ῆ ἐνδιαφέρον, γίνεται βλαπτικὸ ἐκτὸς τῶν συνόρων τῶν ΗΠΑ. Ἔχουμε ἄλλα πράγματα ἐδῶ. Μάθετέ τα μήπως καὶ προσγειωθεῖτε κάποια στιγμή.
7. Στὴν τελικὴ διαβατήριο ἔχετε, μπορεῖτε νὰ πᾶτε στὴν χώρα τῶν ὀνείρων σας ἀντὶ νὰ μᾶς πονοκεφαλιάζετε. Στὸ καλό…

Φρούριον

εἰκόνα

(Visited 154 times, 1 visits today)
Leave a Reply