Ἡ ἱστορία μας ὑπὸ τὴν …«σκέπη» τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης.

Γνωρίζουμε ἀρκετὰ καλὰ τὸ ποιὸς εἶναι πίσω ἀπὸ τὴν φερομένη ὡς «Ἐθνικὴ Τράπεζα», καθὼς ἐπίσης καὶ τὸν σκοτεινό της ῥόλο, στὴν διάρκεια τῶν τελευταίων (περίπου) δύο αἰώνων τῆς ὑπάρξεώς της.
Γνωρίζουμε ἐπίσης ἀρκετὲς ἀπὸ τὶς λεηλασίες ποὺ ὑπέστημεν ὡς Ἔθνος, ἀπὸ τὶς βρωμιὲς τῶν διοικητῶν-βιτρινῶν της, ποὺ στὴν πραγματικότητα ἔκρυβαν πίσω τους τὴν οἰκογένεια τῶν παγκοσμίων ὑπέρ-τραπεζιτῶν Rothschild.

Rothschild, Ἐθνικὴ τράπεζα καὶ τράπεζα τῆς Ἑλλάδος.

Greece_as_a_kingdom_or_a_statistical_des

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!

Τώρα πιὰ λοιπὸν κι ἐπισήμως τὸ ἑλλαδοκαφριστὰν καταργεῖ τὸ δικαίωμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ νὰ ἔχῃ πρόσβασιν στὴν ἱστορία του, ἐπιτρέποτνας κι ἐξουσιοδοτώντας τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα νὰ «προστατεύσῃ» αὐτὴν τὴν ἱστορία.
Δῆλα δή, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, μεταφέρει τὸ δικαίωμα ἐλέγχου, καθορισμοῦ καὶ ἀναγνωρίσεως (ἤ ἀποκρύψεως) γεγονότων τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας βάσει αὐτῶν ποὺ συμφέρουν, ἐξυπηρετοῦν καὶ φυσικὰ δὲν θίγουν, τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα:

Ἡ ἱστορία μας ὑπὸ τὴν ...«σκέπη» τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης.2α

Ἑλληνικὸ Λογοτεχνικὸ καὶ Ἱστορικὸ Ἀρχεῖον

Ἀκόμη καὶ τὰ ὅποια ἱστορικὰ κτίρια κρίνονται, ἤ ὄχι, ὡς ἱστορικά, βάσει τοῦ «Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης»:Ἡ ἱστορία μας ὑπὸ τὴν ...«σκέπη» τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης.1α

 

Ἀρχεῖον Νεωτέρων Μνημείων

Κι ἐννοεῖται πὼς αὐτὸ ἐπιδεικνύεται ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ τὴν σελίδα τοῦ «μορφωτικοῦ» ἱδρύματος τῆς τραπέζης:

Ἡ ἱστορία μας ὑπὸ τὴν ...«σκέπη» τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης.3α

Μορφωτικὸν Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης

Κοινῶς;
Δὲν φθάνει ποὺ μᾶς ξεσκίζουν ἐδῶ καὶ δύο αἰῶνες…
Δὲν φθάνει ποὺ μᾶς λεηλατοῦν…
Δὲν φθάνει ποὺ μᾶς ἐπιβάλλουν, στὰ δικά μας περιουσιακὰ στοιχεῖα, κατ’ ἐξακολούθησιν ἐξαρτήσεις.

Δὲν φθάνει ποὺ «νομομαγειρεύουν» ὅπως τοὺς καπνίσῃ, ὁδηγώντας τὴν χώρα καὶ τὴν Εὐρώπη σὲ ἕνα κομμουνιστικὸ καθεστώς, ποὺ θὰ ἐλέγχουν μὲ δικὰ τους φερέφωνα, μέσα ἀπὸ διορισμένες «κεντρικὲς ἐπιτροπές» καὶ «γραμματεῖες» τοῦ κ@λου.
Δὲν φθάνει ποὺ ἐλέγχουν τὶς δικαστικὲς ἀρχὲς μὲ τὸ χρῆμα καὶ  τοὺς ἐκβιασμούς.
Δὲν φθάνει ποὺ διαρκῶς κατεβάζουν τὸ ἐπίπεδον τῆς παιδείας γιὰ τοὺς πολλούς, κρατώντας γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους καὶ τὰ παιδιά τους, τὰ καλλίτερα.

Δὲν φθάνει ποὺ ἔχουν προκαλέσει ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς γενοκτονίες παγκοσμίως…
Δὲν φθάνει ποὺ ἐπίσης μᾶς μεταβιβάζουν τὸ κόστος κάθε γενοκτονίας…

Τώρα, ἐπισήμως, ἐλέγχουν ΚΑΙ τὴν ἱστορία μας.

Καλὰ τὸ πᾶμε…
Τόσο καλὰ ποὺ βλέπω ὅλους αὐτοὺς συντόμως νὰ κυττοῦν τὸν κόσμο μας κάπως …ἀνάποδα!!!

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Ὅταν κάποτε, τὸ 1863, τοὺς …«ξέφυγε» ὁ λαός, τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ προσπάθησε νὰ κάψῃ ἦταν τὸ μαγαζάκι τους.Ἡ ἱστορία μας ὑπὸ τὴν ...«σκέπη» τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης.6

7 Φεβρουαρίου 1863. Τὰ Φεβρουριανά…

Υ.Γ.2. Ἐννοεῖται πὼς μέσα στὴν βο(υ)λή τους οὔτε ξέρουν οὔτε εἶδαν κάτι γιὰ τοὺς Rothschild καὶ τὰ τσιράκια τους!!!

Ἡ ἱστορία μας ὑπὸ τὴν ...«σκέπη» τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης.5Ἡ ἱστορία μας ὑπὸ τὴν ...«σκέπη» τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης.4

εἰκόνες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 173 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ ἱστορία μας ὑπὸ τὴν …«σκέπη» τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ ἱστορία μας ὑπὸ τὴν …«σκέπη» τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης. | GRnea.gr

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τί θά ἤμασταν δίχως τούς τοκογλύφους; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply