Μόνοι μας διεκδικοῦμε τὰ δικαιώματά μας.

Ὅταν οἱ αἱρετοὶ παράγουν καθημερινῶς ἀξιόποινες πράξεις καὶ πρόστιμα…
…ἀπορῶ γιατὶ περιμένουμε νὰ μᾶς σώσουν…
Μόνοι μας θὰ σωθοῦμε…

Μόνοι μας διεκδικοῦμε τὰ δικαιώματά μας.

Παίρνουμε τὴν κατάσταση στὰ χέρια μας, χωρὶς πατρώνους καὶ στημένες ἀντιδράσεις…
Πᾶμε μόνοι μας νὰ ζητήσουμε τὰ δικαιώματά μας ἀπὸ τὴν δικαιοσύνη…

Γιούλη

(Visited 119 times, 1 visits today)
Leave a Reply