Ἐνοχλήθηκε κι ὁ Θέμος;

Ἐθίγη ἡ αἰσθητικὴ τοῦ Θέμου ἀπὸ τὶς παλλόμενες ψ@λὲς τοῦ Φᾶμπρ σὲ μία παλαιότερη παράστασή του.

Ἐνοχλήθηκε κι ὁ Θέμος;2 Ἐνοχλήθηκε κι ὁ Θέμος;1

Ὅταν στὶς ἐκπομπές του ὅμως, ἐπὶ δύο ὧρες, κῶλοι καὶ βυζιὰ κοπανῶνται ἐπάνω-κάτω, σὰν νὰ ἔχῃ κτυπήσῃ ἰαπωνικὸς ἐγκέλαδος, εἶναι ὁ ὁρισμὸς τῆς κουλτούρας καὶ τῆς καλαισθησίας.

Ὅταν ὁ κομιστὴς διακινοῦσε τὸ κα@λὶ τοῦ Ζαχοπούλου πέρα δῶθε καὶ τὸ κούναγε σὰν λάβαρο, μήπως καὶ τσιμπήσῃ λίγα φράγκα, ἦταν ἡ ἐπιτομὴ τῆς δημοσιογραφίας.

Εἶναι πραγματικὰ φοβερὸ πῶς τὸ «πρῶτο θέμα» δὲν ἔχει οὔτε ὑποστήλη  ποὺ νὰ μὴν ἀξίζῃ σχολιασμὸ καὶ κάψιμο.

Χάρης Ζάβαλος

(Visited 200 times, 1 visits today)
One thought on “Ἐνοχλήθηκε κι ὁ Θέμος;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐνοχλήθηκε κι ὁ Θέμος; | GRnea.gr

Leave a Reply