Εὐρωπαϊκὴ φτώχεια…

Εὐρωπαϊκὴ φτώχεια...

  • Μεταξύ 2008 και 2013 ο αριθμός των ατόμων που απειλούντο από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ αυξήθηκε από 117 εκατομμύρια σε 122,6 εκατομμύρια, το 2013, το 16,7 % του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως διέτρεχε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές παροχές, το 9,6 % αντιμετώπιζε σοβαρή υλική στέρηση και το 10,7 % των νοικοκυριών θεωρείτο ότι είχε πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.
  • Το 10% των πολιτών της ΕΕ είχε καθυστερήσεις στην πληρωμή των λογαριασμών κοινής ωφελείας το 2015 (37% στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο), το 12 % των πολιτών της ΕΕ δεν ήταν σε θέση να έχουν επαρκή θέρμανση στα σπίτια τους το 2014 (60 % στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο), το 16% του πληθυσμού της ΕΕ κατοικούσε το 2014, σε σπίτια με στέγες που έσταζαν και είχαν υγρούς τοίχους (33% στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο).
  • Ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων υπερβαίνει τα 12 εκατομμύρια άτομα, το 62% εκ των οποίων είναι άνεργοι για τουλάχιστον δύο συνεχή έτη.
  • Οι τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών, σε συγκεκριμένες εποχές και χώρες, αυξήθηκαν σχετικά γρήγορα και, κατά συνέπεια, το ίδιο και οι δαπάνες των νοικοκυριών•
  • Οι «χρόνια φτωχοί», που είναι συχνά οι μακροχρόνια άνεργοι αλλά μερικές φορές και οι χαμηλόμισθοι και οι άγαμοι που ζουν μόνοι με παιδιά και δεν εργάζονται ή εργάζονται κατά μέσον όρο λιγότερες ώρες από το άτομο που αποτελεί την πρωταρχική πηγή εισοδήματος, εντοπίζονται σταθερά στις πλέον ευπαθείς ομάδες.

«Φτώχεια κι αν έχεις θύματα, βγάζεις καρδιές με αισθήματα»

Ῥούσσης Νῖκος

(Visited 83 times, 1 visits today)
Leave a Reply