Τὸ γερμανικὸ «σχέδιο b»…

Τὸ γερμανικὸ «σχέδιο b»...

Τὸ γερμανικὸ «σχέδιο b»…
Εὐρώπη δύο ταχυτήτων ἤ καί ἔξοδος ἀπό τό τό εὐρῶ;

«Ὅταν οἱ περισσότερες χῶρες θὰ ἔχουν βυθισθεῖ στὴν ὕφεση, μὲ πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς νὰ πλέουν ἀκυβέρνητες στὴν τρικυμία τῆς κρίσεως χρέους, ἐνῶ τὰ καταστροφικὰ προγράμματα λιτότητος δὲν θὰ  μποροῦν κάπου νὰ ἐφαρμοσθοῦν, ἡ Γερμανία θὰ ἔχη ἐπιστρέψει ἔγκαιρα στὸ μάρκο»

Αὐτὰ ἔγραφε τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2013 ὁ οἰκονομικὸς ἀναλυτής, κ.Βασίλης Βιλιάρδος
Φαίνεται πὼς οἱ καταιγιστικὲς ἐξελίξεις στὴν Εὐρωπαικὴ Ἠπειρο θὰ τὸν δικαιώσουν σύντομα.
Ὅλες οἱ εὐρωπαικὲς χῶρες ἔχουν καταλάβει πὼς μὲ τὴν Γερμανία στὴν Εὐρωζώνη δὲν ὑπάρχει μέλλον. Γιὰ αὐτὸ καὶ ἄρχισε τὸ «γαϊτανάκι»  τῶν ἀποχωρήσεων ἡ τῶν ἀπειλῶν γιὰ ἀποχώρηση.

Μέχρι ποῦ εἶναι διατεθειμένη νά φθάσῃ ἄραγέ ἡ Γερμανία;

Μήπως ὅμως αὐτό εἶναι πού ἐπιδιώκει στήν πραγματικότητα; Τήν ἀποχώρησή της;
Κυνηγεμένη ἀπό τίς δικές της Ἐρινύες;
Μήπως ἡ σταθερά ἄκαμπτη στάσις της σημαίνει  τήν λεηλασία καί καταστροφή τῶν γειτόνων, τήν εἴσπραξη πάσης φάσεως δανείων, τήν ὑποδούλωση ὅσων δέν μποροῦν νά ἐξοφλήσουν καί στήν συνέχεια, μὲ τὰ ταμεῖα γεμάτα, τήν «μεγάλη ἔξοδό» της καί τήν ἐπιστροφή της στό μάρκο;
Μήπως γιά αὐτόν τόν σκοπό ἑτοίμασαν καί δυνάμωσαν τό γερμανικό ἀντιευρωπαϊκό κόμμα «Ἐναλλακτικὴ γιὰ τὴν Γερμανία», γνωστό καί ὠς ἡ  «συμμορία τοῦ μάρκου»;
Μήπως θελήσῃ νά μιμηθῇ τό ἐπιτυχημένο σύστημα τῆς Κίνας, ἐπιβάλλοντας ξανά στόν λαό της τόν κρατιτικό καπιταλισμό, ἐν εἴδει μοντέρνου ἐθνικοσοσιαλισμοῦ;καπιταλισμο,ἐν εἰδῂ μοντερνου ἐθνικοσοσιαλισμου;

Μήπως ἔτσι μόνον νομίζουν πώς θά μπορέσουν νά διασώσουν, ἐθνικοποιώντας, τὴν γιὰ πολλοὺς ἤδη χρεωκοπημένη, ἀλλὰ γιὰ τοὺς ἰδίους, «Too big to fail» Deutsche Bank, ἡ ὁποία εἶναι ἐκτεθειμένη στήν ἀγορά παραγώγων μέ τό τεράστιο ποσό τῶν 59,19 τρισεκατομμυρίων €, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ 48 τρισεκατομμύρια € σέ «στοιχήματα»;

Πολλὰ τὰ ἐρωτήματα καὶ μᾶλλον κοντὰ ὁ καιρὸς γιὰ τὶς ἐπώδυνες γιὰ ὅλους ἀπαντήσεις.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 136 times, 1 visits today)
Leave a Reply