Πῆγαν σὰν …χωριᾶτες στὴν Κίνα μὲ …στόχο!!!

«Ἕναν χρόνο μετὰ τὰ capital controls στὴν ἐλευθέρα διακίνηση κεφαλαίων στὴν χώρα, τὸ μόνον ποὺ ἔχει μείνει ἐλεύθερο εἶναι ἡ …πτῶσις της!

Οἱ ἐξαγωγὲς μειώθηκαν περίπου 12%
Ἡ ἀνταγωνιστικότης ἔχασε 6 μονάδες στὴν διεθνὴ κατάταξη.
Ἡ ἀποεπένδυσις ἀγγίζει τὸ 3%
Ἡ χρηματοδότησις μειώθηκε κατὰ 2%
Ἡ κατανάλωσις κατὰ 4%
26. 000 ἐπιχειρήσεις ἔκλεισαν ἀπὸ ἀσφυξία

καὶ ἡ ἀνεργία σκαρφάλωσε καὶ πάλι στὸ 25%, ἐνᾦ εἶχε ἀρχίση νὰ ἀποκλιμακώνεται.».

Ἀντώνης Κρούστης
Πηγὴ «Φιλελεύθερος»

 

Καὶ φυσικὰ αὐτὸ δὲν μποροῦσε νὰ μείνῃ ἀναπάντητο ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῆς «πρώτης φορᾶς ἀριστερά».
Ἔτσι ὁ πρωθυπουργὸς ἀνέλαβε δράση καὶ μὲ τὸ ἐπιτελεῖο του καὶ τὴν συμμετοχὴ ἐπιχειρηματιῶν ἔφθασαν στὴν μακρυνὴ Κίνα, τὸν διακαὴ πόθο τῶν Ἑλλήνων ἐπιχειρηματιῶν, πρὸ κειμένου νὰ προωθήσουν τὰ ἀγροτικά μας προϊόντα.
Πρὸς ἐξυπηρέτηση αὐτοῦ καὶ ἡ ἐμφάνισις ὡς ἀγρο-τινέιτζερ, τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, μὲ polo μπλουζάκι καὶ ἀπ΄ ἔξω σακάκι!

 

Πῆγαν σὰν ...χωριᾶτες στὴν Κίνα μὲ ...στόχο!!!Γιὰ σκεφθεῖτε το!
Ἂν καταφέρουν νὰ πείσουν τὸ 1,5 δισεκατομμύριο τῶν Κινέζωννὰ τρῶν ἕνα κιλὸ φέτα τὴν ἑβδομάδα, ἕνα κιλὸ πορτοκάλια καὶμία μερίδα κοτόπουλα «Μιμίκου», …«καθαρίσαμε»!!!

Ὑψηλὸς ὁ στόχος καὶ ἂς λὲν οἱ κακὲς γλῶσσες πὼς ἠ ἐμφάνισίς τους ἦταν ἀπαράδεκτη!
…λὲς καὶπήγαιναν σὲ πανηγῦρι! 

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 151 times, 1 visits today)
Leave a Reply