Δημιουργήματα διαφορετικῶν φυλῶν;

Ποιός ἀντέγραψε τόν ἄλλον;
Ἤ μήπως ἴδια φυλή τά ἔφτιαξε;;;;

Κυκλαδικὸ εἰδώλιο (Αἰγαῖον Πέλαγος):

Δημιουργήματα διαφορετικῶν φυλῶν;1

Ἄγαλμα νήσου Ῥάπα Νούι (Νότιος Εἰρηνικός):

Δημιουργήματα διαφορετικῶν φυλῶν;2

Κι ἀντέγραψαν, πῶς; Μέσῳ …διαδικτύου;
Ἀφοῦ τὸ νησὶ Ῥάπα Νούι ἀπέχει χιλιάδες χιλιόμετρα ἀπὸ τὶς Κυκλάδες….

Ἡ μόνη, σημαντικὴ διαφορά, εἶναι στὸ μέγεθος…!

Τὸ ἀστεῖο εἶναι πὼς παρακολουθοῦσα μίαν ἐρευνητικὴ ταινία (ντοκυμαντέρ) ποὺ προσπαθοῦσαν οἱ Ἄγγλοι νὰ ἀποδείξουν πῶς ἀποικίσθη ἡ Πολυνησία, ἀφ’ οὗ οἱ κάτοικοί της δὲν εἶναι πολὺ μάχιμοι ναυτικοί…
Ἴσως μὲ κανῶ, ὑπεστήριξαν…

Ὅμως…
Ἀκόμη καὶ τὰ ὀνόματα, Πολυνησία «Polynesia» Μικρονησία – «Micronesia» κτλ. εἶναι ἑλληνικά!!!

Δημιουργήματα διαφορετικῶν φυλῶν;7 Δημιουργήματα διαφορετικῶν φυλῶν;8

 Archipelago  σοῦ λέει ὁ Ἄγγλος…

Ἀρχιπέλαγος βρέ… Ἑλληνικὰ μιλᾶμε…

Δημιουργήματα διαφορετικῶν φυλῶν;6

Ὁ θεὸς Pele τῶν Χαβανέζων…
Τί σᾶς θυμίζει;

Δημιουργήματα διαφορετικῶν φυλῶν;9

Μήπως θυμίζει ἡ περικεφαλαία του τήν περικεφαλαία τῶν Ὁμηρικῶν Ἑλλήνων πολεμιστῶν;
Καὶ …οὐδεμία σχέσις ἀνάμεσα στὸ Pele καὶ στὴν Παλλάδα…

Καγιαλὲς Μᾶνος

(Visited 195 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Δημιουργήματα διαφορετικῶν φυλῶν;

  1. Καί τό rapa (ράπα ) στόν Ομηρο είναι ο αετός( ……).Συνεπώς τό Ραπανούι,
    αντιλαμβάνεσθε……..Υπάρχει καί ο μύθος στούς ντόπιους,γιά τούς δίδυμους
    αδελφούς μέ τήν (τόν)ερμαφρόδιτη αδελφή τους.Τό ελληνικό αντίστοιχο είναι
    Διόσκουροι καί Ελενος ( ή Ελένη ).

Leave a Reply