Ξέπεσμένοι …«ἀριστοκράτες» οἱ πολιτικοί μας ἤ …ἀπατεῶνες;

Οἱ «ξυπνοί» μας  καὶ πονηροὶ ἑλληναράδες πολιτικοί…
…τί κοροϊδία θέέ μου;

«Φτωχαδάκια» ὅλοι σχεδὸν οἱ πολιτικοί μας, συμφώνως μὲ τὶς δηλώσεις τους.

Ἐνᾦ ἔχουν εἰσόδημα πολὺ παραπάνω ἀπὸ τὶς 70.000 εὐρῶ ἐτησίως, κυρίως ἀφορολόγητα, δὲν τοὺς ἀρκοῦν γιὰ νὰ …ζήσουν!!!
Τὸ εἰσόδημά τους, κατὰ ἕναν μαγικὸ τρόπο, ἐξαφανίζεται!!!
Αὐτὸ τοὐλάχισστον ἀποδεικνύουν οἱ καταθέσεις τους σὲ τραπεζικοὺς λογαριασμούς…!!!
Ψίχουλα…

Ὁ τσίπρας, μὲ 74.000 εὐρῶ κατ’ ἔτος, ἔχει στὸν λογαριασμό του μόλις 23.500 εὐρῶ.
Οἱ καταθέσεις κυριάκου μητσοτάκη ἀνέρχονται σὲ μόλις …54.293 εὐρὼ καὶ περίπου 10.000 δολλάρια…
Ὁ σταθάκης, ἂν καὶ πρὸ  δύο ἐτῶν εἶχε 2.178.161,01 εὐρῶ, τώρα, ξαφνικά, ἐμφανίζεται μόνον μὲ συνολικὲς οἰκογενειακὲς καταθέσεις 63.796 εὐρῶ!

Ὁ πολάκης πάλι, ἂν κι ἐδήλωνε τὰ τελευταία τρία χρόνια, μαζὺ μὲ τὴν σύζυγό του, εἰσοδήματα 262.300 εὐρῶ, ἔχει καταθέσεις μόλις …8.200 εὐρῶ.
Παρομοίως καὶ ὁ πρόεδρος τῆς βουλῆς νῖκος βούτσης, ὁ ὁποῖος μὲ εἰσοδήματα 75.759,38 εὐρῶ, ἀπὸ βουλευτικὴ ἀποζημίωση καὶ 18.281,39 εὐρῶ, ἀπὸ ἄλλες πηγές, ἔχει καταθέσεις  μόλις 444 εὐρῶ ὁ ἴδιος, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον καὶ 871 εὐρῶ ἡ σύζυγός του!

Κι ἔτσι ἀκριβῶς εἶναι σχεδὸν ὅλοι τους.
Ἔχουν ἐξαφανίσει τὶς παλαιές, πλούσιες καταθέσεις τους καὶ ἢ κρύβουν τὰ χρήματα αὐτὰ στὰ σπίτια τους, ἤ τὰ ἔχουν βγάλει, μὲ ἄγνωστες σὲ ἐμᾶς διαδρομές, στὸ ἐξωτερικό. Πάντως οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἐμπιστεύεται καὶ στηρίζει τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, ὅπως ζητοῦν ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους Ἕλληνες.

Δυστυχῶς.
Οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν δικαιοῦνται πλέον νὰ ἔχῃ ψευδαισθήσεις γιὰ τὸ πόσο πολὺ ἐνδιαφέρονται ὅλοι αὐτοί, γιὰ τὸ καλὸ τῆς Ἑλλάδος.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 106 times, 1 visits today)
Leave a Reply