Ὑποβόσκει μέγα θέμα πίσω ἀπὸ τὸ παιδὶ τῶν Ῥούπα-Μαζιώτου

Γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς ἀπαγωγῆς ἑνὸς 6χρονου ἀπὸ κρατικὲς ὑπηρεσίες μὲ ψευδοπροσχήματα:

Αὐτὸ ποὺ συνέβη ἔρχεται σὲ εὐθεία ἀντίθεση μὲ ἄλλους ἰσχύοντες νόμους.
Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ θεωροῦνται οἱ γονεῖς πλήρως ὑπεύθυνοι γιὰ τὶς πράξεις τους, νὰ εἶναι κατάλληλοι νὰ περάσουν ἀπὸ δίκη κτλ. ἀλλὰ ταυτοχρόνως νὰ μὴν ἔχουν τὸ νομικὸ δικαίωμα νὰ λάβουν ἀποφάσεις γιὰ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ παιδιοῦ τους…

Ἡ ἀπαγωγὴ τοῦ παιδιοῦ ἦταν ἀπολύτως καταχρηστική.
Δὲν ἔχουν κάποιαν θέση οἱ κοινωνικὲς ὑπηρεσίες σὲ τέτοιες περιπτώσεις.
Ἀμέτρητοι ἄλλοι ἄνθρωποι ἔχουν συλληφθεῖ, ἔχουν καταδικασθεῖ, ἀλλὰ οὐδέποτε ἐτέθη θέμα σχετικὰ μὲ τὰ παιδιά τους.

Μὲ αὐτὰ τὰ καραγκιοζιλίκια ὑπάρχει μεγάλος κίνδυνος νὰ προκληθῇ ἕνα προηγούμενο, τὸ ὁποῖο στὸ σύντομο μέλλον θὰ ἀνοίξη τὸν δρόμο σὲ πολὺ χειρότερες καὶ ἄνομες παρεμβάσεις.

Ὑφαρπαγὴ παιδιῶν ποὺ δημιουργεῖ νεοταξίτικες στρατιές…

Φρούριον

(Visited 207 times, 1 visits today)
Leave a Reply