Ὑπὸ τὴν σκιὰ τῆς βίας ἡ Γαλλία

Ἀπετράπη βεβήλωσις καὶ καταστροφὴ στὸ Μουσεῖο τοῦ Λούβρου

Ἡ εἴδησις προέρχεται ἀπὸ τὴν Γαλλία καὶ εἰδικώτερα ἀπὸ ἕναν πολὺ καλὸ φίλο, ποὺ ζῆ στὴν Νότιο Γαλλία.

Τὴν περασμένη Παρασκευὴ ἕνας Αἰγύπτιος, ποὺ εἶχε ἔλθη ἀπὸ τὴν πατρίδα του, ἐπεχείρησε ἀνεπιτυχῶς νά εἰσέλθῃ στὸ Μουσεῖο τοῦ Λούβρου γιὰ νὰ καταστρέψῃ ἐκθέματα τοῦ Μουσείου, ῥίχνοντάς τους ..μπογιά, διαμαρτυρόμενος γιὰ τὰ γεγονότα τῆς Συρίας. Ἐπεχείρησε δὲ νὰ εἰσέλθῃ στό Λοῦβρο, χρησιμοποιώντας τὴν ὑπόγεια διάβασι, ἡ ὁποία ἀπὸ τὸ μετρὸ ὁδηγεῖ στὸ Μουσεῖο..
Στὴν διάβασι ὅμως συνήντησε στρατιωτικὴ περίπολο, ἐναντίον τῆς ὁποίας ἐπετέθη μὲ μαχαίρι, τραυματίσας ἕναν στρατιωτικό… Ὁ τελευταῖος τοῦ ἔῤῥιξε τρεῖς πυροβολισμοὺς στὴν κοιλιὰ καὶ  ἐτραυμάτισε σοβαρώτατα τὸν θρασύτατο Αἰγύπτιο, ὁ ὁποῖος χαροπαλεύει στὸ νοσοκομεῖο καὶ πιθανώτατα θὰ συναντήση τὸν ψευδοπροφήτη Μωάμεθ καὶ τὸν θεό του, τὸν Ἀλλάχ.. Στὸν ἔλεγχο ποὺ ἔγινε στὸν σάκκο του εὑρέθησαν μπογιὲς καὶ ..σπαθιά!

Ὅμως ἔχουμε καὶ ἕνα ἄλλο γεγονός, αὐτὴν τὴν φορά στὰ προάστεια τῶν Παρισίων..

Γάλλοι ἀστυνομικοί, …εὑρισκόμενοι ὑπὸ τὸ κράτος ἀπυθμένου ὀργῆς, ἔχωσαν στὸν..κῶλο ἑνὸς νέγρου τὸ γκλόπ τους, προκαλώντας του διάτρησι πρωκτοῦ (ἄνοιγμα ..10 ἑκατοστῶν!).
Ὁ παθὼν μετεφέρθη στὸ νοσοκομεῖο γιὰ …συῤῥαφή, ὅπου τὸν ἐπεσκέφθη καὶ ὁ Γάλλος πρόεδρος Φρανσουὰ Ὀλάντ πρὸς …συμπαράστασι..
(Τί τήν ἤθελε τήν δημοσία συμπαράστασι… Τώρα θὰ τὸν ξέρουν ὅλοι…)

Ὁ φίλος μου στὴν Γαλλία μοῦ ἐτόνισε ὅτι γιὰ νὰ τοῦ φερθοῦν μέ αὐτὸν τὸν τρόπο οἱ Γάλλοι ἀστυνομικοὶ θὰ ἀντιμετώπισαν ἀπίστευτη καὶ λίαν ἐπικίνδυνη συμπεριφορὰ ἀπὸ τὸν ἐν λόγῳ…

Αὐτὰ λοιπὸν τὰ νέα ἐκ τῶν Παρισίων..

Ποταμιᾶνος Κωνσταντῖνος

εἰκόνα

 

(Visited 119 times, 1 visits today)
One thought on “Ὑπὸ τὴν σκιὰ τῆς βίας ἡ Γαλλία

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὥρα διαλύσεως τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply