Ὑπὲρ ὅλων μας πολεμοῦν στὴν Συρία…

Σὲ τρία χρόνια κατάφεραν νὰ ἀνατρέψουν τὰ δεδομένα, στὴν πολύπαθο Συρία, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Προέδρου Ἄσσαντ καὶ τῶν Ῥώσσων.
Οἱ «Τίγρεις τῆς Συρίας» πολεμοῦν γιὰ ὅλον τὸν κόσμο…
…κι ἂς μὴν τὸ ξέρουν!!!

Syrian Army’s Tiger Forces: History And Capabilities

Ὁ ἡγέτης τῆς Μονάδος τῶν Τίγρεων, Συνταγματάρχης Suheil al-Hassan.

russia insider

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 154 times, 1 visits today)
Leave a Reply