Διαφορετικὲς δηλώσεις Γερμανῶν πολιτικῶν γιὰ τὴν Ἑλλάδα

Καὶ ἐπειδὴ βεβαίως καὶ γιὰ νὰ μὴν παρεξηγηθῶ, δὲν εἶναι ὅλοι οἱ Γερμανοὶ κακοί, ὅπως οὔτε ὅλοι οἱ Ἕλληνες καλοί…
Ἴσα ἴσα πού, ὅπως μπορεῖ κάλλιστα νὰ ἰσχυρισθῇ κάποιος, οἱ «Ἐφιάλτες» ὑπερισχύουν στὴν χώρα μας.

Δεῖτε  λοιπὸν καὶ τὶς δηλώσεις δύο ἄλλων κυριῶν, ἐκπροσώπων τῆς γερμανικῆς ἀριστερᾶς, οἱ ὁποῖες πονοῦν τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ καὶ παίρνουν ξεκάθαρη θέση.
Θέσις ποὺ ξεκαθαρίζει πὼς ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν τῆς Γερμανίας, Wolfgang Schaeuble ἐξαπατᾶ ἐπὶ χρόνια τὸν γερμανικὸ λαὸ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ὑπόθεση, διετύπωsε ἡ Sahra Wagenknecht, ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ ἀριστεροῦ Die Linke, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει χρεωκοπήσει καὶ πρέπει νὰ ἀποφασίσῃ ὁ λαὸς γιὰ τὴν παραμονὴ στὸ εὐρῶ, καθὼς ἐπίσης κι ὅτι τὰ δάνεια ποὺ ἐδόθησαν ἀπὸ τοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης, δὲν ἔσωσαν τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ τὶς τράπεζες καὶ τὰ hedge funds.
Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο ἡ Ἑλλὰς θὰ πρέπη νὰ ἀποφασίσῃ μόνη της γιὰ τὸ μέλλον της, εἶπε ἡ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ Die Linke.

Τὸ ἴδιο καὶ ἡ κυρία Gabi Zimmer, ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἀριστερᾶς ὁμάδος GUE/NGL στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβουλίο, ἡ ὁποία ἐζήτησε νὰ τεθῇ ἕνα τέρμα στὰ σατανικὰ σχέδια τῶν Σόιμπλε-ΔΝΤ, ὥστὲ νὰ σωθῇ ἡ Ἑλλάς: «Ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν γνωρίζει τὰ κατασκευαστικὰ λάθη τοῦ εὐρῶ, γιὰ τὰ ὁποία φέρει μεγάλη εὐθύνη ἡ Γερμανία. Γνωρίζει τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ῥυθμίσεω τῶν χρεὼν καὶ τῆς «μεταβιβαστικῆς ἑνώσεως» (transfer union). Ἀλλὰ ἐκπροσωπεῖ συμφέροντα τῆς ἐλὶτ τοῦ κεφαλαίου καὶ ὅσων ἐπωφελῶνται. Ὁ κ. Schaeuble θέλει νὰ τιμωρήσῃ τὴν Ἑλλάδα γιὰ μία λάθος πολιτικὴ μέχρι τὴν ἐκλογικὴ νίκη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἰδίως λόγῳ τῆς προσπαθείας τοῦ πρωθυπουργοῦ, Ἀλέξη Τσίπρα, νὰ ἀμυνθῇ κατὰ τῆς αὐστηρῆς πολιτικῆς τῆς λιτότητος», ἐδήλωσε ἡ Gabi Zimmer.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 76 times, 1 visits today)
Leave a Reply