Διὰ τὸν σοσιαλισμὸν ἀγωνιζόμεθα ὅλοι…

Ἐπειδὴ γιὰ χρόνια τρώω ἐνσυνείδητα εὐρωπαῖκὸ σανὸ ἀμάσητο, γνωρίζοντας ὅτι δὲν ἔχω ἄλλην ἐπιλογή, ἀπεφάσισα σήμερα νὰ σᾶς κάνω λίγο red pilling, γιατὶ πάντα εἶναι καλὸ καὶ βοηθᾶ καὶ τὴν ἀντίληψη…..

Πᾶμε λοιπὸν γιὰ νὰ ξέρετε.

Σὲ ἕνα μεσαῖο ῥεστωρὰν στὴν Εὐρώπη (ὄχι εὐτυχῶς ἀκόμη στὴν Ἑλλάδα) ἂς ὑποθέσουμε ὅτι κάνετε λογαριασμὸ 100 εὐρῶ.

Ἂς ὑποθέσουμε ἐπίσης, ὅτι μιλᾶμε γιὰ τὸ break even point (σημεῖο, ποὺ ὁ ἐπιχειρηματίας ἔρχεται ἴσα βάρκα ἴσα πανιὰ καὶ τὸ ὁποῖο, μὲ προχείρους ὑπολογισμούς, ἀπαιτεῖ 80% πληρότητα καθημερινά… Ὄχι καὶ εὐκαταφρόνητο ποσοστό).

Πᾶμε λοιπόν….

  • 14 εὐρῶ κοστίζουν τὰ ὑλικά.
  • 07 εὐρῶ κοστίζει ἡ ἐνέργεια.
  • 23 εὐρῶ κοστίζουν τὰ ἐργατικά.
  • 29 εὐρῶ κοστίζουν τὰ ἀσφαλιστικὰ (ἀκριβῶς ὅπως τὸ βλέπετε).
  • 27 εὐρῶ στοιχίζουν τὰ διάφορα νταβατζηλίκια, ποὺ ξεκινοῦν ἀπὸ τὸ σωματεῖο μαγείρων, σωματεῖο σερβιτόρων, σωματεῖο ἑστιατορίων, ἐπιμελητήριο ἐπιχειρήσεων, δικαιώματα μουσικῶν κλπ…..

Εἶναι φανερό, ὅτι αὐτὴ τὴν Ἑλλάδα θέλουμε καὶ αὐτὸ προσπαθοῦν νὰ μᾶς φέρουν οἱ Εὐρωπαῖοι…
27 εὐρῶ τὰ νταβατζηλίκια καὶ 29 εὐρῶ τὰ ἀσφαλιστικά…

Συνεχίστε τὴν δουλειά σας…
…καὶ νὰ εὔχεσθε ἀκόμη μεγαλύτερα νταβατζιλίκια…
Αὐτὸ ἀγαπητοί μου εἶναι ὁ εὐρωπαϊκὸς σοσιαλισμός…

Ἐξάλλου…
Γιὰ τὸν σοσιαλισμὸ ἀγωνιζόμεθα ὅλοι…

Μαλαμούλης Δημήτρης

εἰκόνα

(Visited 148 times, 1 visits today)
Leave a Reply