Ὥρα διαλύσεως τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης;

Ἤ μήπως ὄχι;

Ὑπὸ τὴν σκιὰ τῆς βίας ἡ Γαλλία

Τὰ ἐπεισόδια στὴν Σουηδία, στὴν Γαλλία, στὴν Γερμανία (ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες περιοχὲς τῆς Ἡνωμένης μας Εὐρώπης) ἀποδεικνύουν πὼς τὸ πολυπολιτισμικὸ μοντέλο ἀπέτυχε, ἐπισήμως πάντα, παταγωδῶς.
Τὸ θέμα μας ὅμως εἶναι τὸ γιατὶ …ἀπέτυχε, ἂν κι ἐξ ἀρχῇς ἐμπεριεῖχε τὴν …ἀποτυχία του.
Ὅπως ἐπίσης παραμένουν ἀμέτρητα τὰ ἀναπάντητα ἐρωτηματικά, ἀναφορικῶς μὲ τὸ ἐὰν ἦταν ἐξ ἀρχῆς ἕνας «Δούρειος Ἵππος» γιὰ νὰ ἐπιβληθοῦν ἄλλα, πιὸ …νεοταξίτικα κοινωνικὰ μοντέλα ἢ ἐὰν ἦταν ἕνας ἁπλὸς Δούρειος Ἵππος ἀλλοιώσεως τῶν φυλετικῶν καταβολῶν τῆς Εὐρώπης.

Ἡ νέα φυλὴ ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν!

Ἐὰν παρατηρήσουμε προσεκτικὰ τὰ νομομαγειρέματα τῆς Ἡνωμένης μας Εὐρώπης, μαζὺ μὲ τὴν ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλυτέρα προσπάθεια ἐπιβολῆς τῆς πολυφυλετικῆς Εὐρώπης, ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ ἰσλᾶμ, τῆς τρομοκρατίας καὶ τῶν φοροεπιδρομῶν, συνδυαστικὰ πάντα μὲ τὴν παρουσία τῶν Μ.Κ.Ο., τὸν ῥόλο τους, τὶς ἄνευ ὁρίου χρηματοδοτήσεις τους, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄνευ ἀρχῆς καὶ τέλους ἐπιδομάτων πρὸς τοὺς «νεοευρωπαίους», θὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς αὐτὸ τὸ τεχνητὸ μόρφωμα, ποὺ ἀπὸ τὴν ἀρχή του διεφαίνετο ἡ ἀποτυχία του, δὲν εἶναι καὶ τόσο …ἀτυχές.
Καὶ δὲν εἶναι …ἀτυχὲς γιὰ πολλοὺς λόγους. Ἰδίως γιὰ τὰ ὅσα ἤδη συνέβησαν στὴν Γαλλία, μετὰ τὰ «τρομοκρατικά» (;;;) κτυπήματα, ποὺ ἐπέφεραν ἐν λειτουργίᾳ στρατιωτικὸ νόμο καὶ πού, ἐπὶ πλέον, διατηρεῖται λόγῳ τῶν ἐκεῖ ἐκτεταμένων ἐπεισοδίων, ποὺ δὲν λὲν νὰ μειωθοῦν σὲ ἐπίπεδον ἐντάσεως.

Ὑπὸ στρατιωτικὸ νόμο τὸ Παρίσι!!!

Ὑπὸ τὴν σκιὰ τῆς βίας ἡ Γαλλία

Προωθεῖται ἐξακολούθησις καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης στὴν Γαλλία

Στὴν πραγματικότητα, αὐτὰ ποὺ ἀντιλαμβάνομαι ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, εἶναι ἄλλα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θέλουν νὰ μᾶς ὑποδείξουν τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως.  (Τί περίεργον;;;)
Στὴν πραγματικότητα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν πίσω ἀπὸ τοὺς πολυπολιτισμικοὺς καὶ πολυτρομοκρατικοὺς μηχανισμοὺς ἐπιβολῆς τοῦ μοντέλου τῆς μίας παγκοσμίου διακυβερνήσεως, εἶναι ἐν πολλοῖς ἄγνωστα σὲ ἐμᾶς.
Στὴν πραγματικότητα ἔχω ἀρχίσει νὰ πιστεύω πὼς ἀκόμη καὶ τὰ σημερινὰ ἐπεισόδια στὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες, εἶναι τοῦ ἰδίου (παρανοϊκοῦ) ἐγκεφάλου «ἔργα καὶ ἡμέραι»…
…ποὺ στόχο ἔχουν τὴν ἐνεργοποίησιν «ἀντιτρομοκρατικῶν  νόμων» καὶ τὴν ἐπιβολὴ στρατιωτικῶν (ἐξ …«ἀνάγκης» λέει) καθεστώτων, μὲ πρόσχημα τὴν …«προστασία τῶν πολιτῶν» καὶ μὲ ἀπώτερο σκοπὸ φυσικὰ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῶν πολιτῶν πανευρωπαϊκῶς.

Θά κτυπήσουν τήν Γαλλία πάλι οἱ …«τρομοκράτες»;

Στὴν πραγματικότητα, βάσει τῶν ὅσων ἀντιλαμβάνομαι, δὲν ὑπάρχουν, ὁπουδήποτε στὸν κόσμο μας, ἐπεισόδια δίχως τὴν ἔγκρισιν τοῦ ὁποιουδήποτε, κατὰ τόπους, ἱερατείου. Καὶ εἰδικῶς γιὰ τὸ ἱερατεῖον τῶν μουσουλμάνων, γνωρίζουμε τὸ πόσο καλὰ ἐλέγχει τό δικό του πόπολο.
Στὴν πραγματικότητα ὅμως δὲν γίνεται (καί) τὸ μουσουλμανικὸ ἱερατεῖο νὰ δρᾷ ἄνευ …ἐγκρίσεως (ἢ κι ἐντολῶν) ἀπὸ τὰ ἴδια κέντρα ἐλέγχου, ποὺ γέμισαν τὴν Εὐρώπη μὲ …«μετανάστες»  καὶ «πρόσφυγες».
Στὴν πραγματικότητα δῆλα δή, πολὺ φοβᾶμαι πὼς δὲν ἔχουμε ἐπεισόδια σκέτα στὴν Σουηδία, στὴν Γαλλία καὶ στὴν Γερμανία, ἀλλὰ ἐπεισόδια αὐστηρῶς ἐλεγχόμενα ἀπὸ τοὺς ἰδίους ἐγκεφάλους ποὺ μαγειρεύουν  τὴν ἀπόλυτον ὑποταγὴ καὶ δουλοποίησιν τῶν πληθυσμῶν παγκοσμίως καὶ τὴν ἐπερχομένη ἐπιβολὴ «σωτηρίων» ἀντιτρομοκρατικῶν νόμων, καθαρῶς στρατιωτικῶν καὶ δικτατορικῶν τακτικῶν.

Τό Ἰσλάμ κατεσκευάσθη ἀπό τό Βατικανό;

Ἐπὶ πλέον τῶν παραπάνω καλὸ εἶναι νὰ θυμηθοῦμε πὼς ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία, παρέα μὲ τὸ Ἰσραήλ, σκηνοθετοῦν καὶ χρηματοδοτοῦν ὅλην τὴν τρομοκρατία στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴν Εὐρώπη.

Καὶ παραλλήλως ὅλοι οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες, παγκοσμίως, συμμετέχουν στὴν ἐπιβολὴ τῆς πανθρησκείας.

Ἡ πανθρησκεία μαγειρεύτηκε στὴν Ἀστανᾶ.

Ἐννοεῖται πὼς καὶ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ τὸ Βατικανό, ἀλλὰ καὶ ὅλη ἡ Ἡνωμένη μας Εὐρώπη, μὰ καὶ τὸ Ἰσραὴλ μὲ τὶς Η.Π.Α. καὶ τὸ ΝΑΤΟ, καθὼς φυσικὰ καὶ ὅλες οἱ «πεπολιτισμένες» χῶρες τῆς Δύσεως, συνεπικουρούμενες ἀπὸ τὶς τελείως ὑποταγμένες χῶρες τῶν ἀποικιῶν τους, συμμετέχουν στὸ …«πρόγραμμα».
Κι ὁ Τρᾶμπ δὲν μᾶς κατέφθασε φυσικὰ …τυχαίως.
Καὶ τὰ ζητήματα τῆς …«ἀντιτρομοκρατίας» εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ συνθῆκες πραγματικῆς τρομοκρατίας τῶν λαῶν.
Λέτε λοιπόν νά ἀφήσουν …τυχαίως τίς συνθῆκες βίας νά καθορίσουν τό ἰδανικό τους μοντέλο ἐλέγχου τῶν πληθυσμῶν;
Ἤ μήπως δέν γνώριζαν τό τί θά προκύψη ἀπό τό «πάντρεμα» ἀσχέτων κοινωνικῶν ὁμάδων, πολιτισμῶν καί κοινωνικῶν κανόνων;

Τό ἐπόμενον τῶν …«ἀντιτρομοκρατικῶν» νόμων καί λίγο πρό τῆς πανθρησκείας;
Μά… ἡ διάλυσις τῶν κοινωνικῶν-κρατικῶν ἰστῶν, μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἔως σήμερα ἴσχυαν.

Ἡ διάλυσις τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν εἶναι δεδομένη.

Ἀλλὰ αὐτὸ ἔπεται ἀρκετὰ ἀργότερα.
Γιὰ τὴν ὥρα νομίζω πὼς πρέπει νὰ καλῶς ὁρίσουμε τὴν νέα μορφὴ δικτατορίας, ποὺ θὰ μᾶς ἐπιβάλουν, πάντα ὅμως γιὰ τὸ …καλό μας!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἐννοεῖται πὼς ὁμοφυλοφιλία, ναρκωτικὰ καὶ παιδεραστία θὰ προωθῶνται κανονικότατα, σὰν νὰ μὴν συνέβη κάτι σοβαρό.

 

 

 

(Visited 98 times, 1 visits today)
Leave a Reply